Tornar
18 d'abril de 2018

TERSA OBTÉ LA CERTIFICACIÓ ISO 50001 D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La planta de valorització energètica i les instal·lacions solars fotovoltaiques obtenen aquest segell de gestió energètica eficient

L’obtenció de la certificació ISO 50001 acredita que a TERSA disposem d’un sistema de gestió de l’energia, basat en els principis de millora contínua en aspectes com l’eficiència energètica, la seguretat energètica, i els usos i consums de l’energia.

I ho acredita per a les nostres instal·lacions de generació renovable i local: la planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs i les instal·lacions solars fotovoltaiques.

 Amb l’obtenció de la certificació ISO 50001 es culmina el treball del darrer any i mig, iniciat per donar compliment al RD 56/2016 d’auditories energètiques. Amb l’obtenció d’aquesta certificació, però, es supera l’estricte compliment del marc normatiu, i s’evidencia la nostra aposta per dotar-nos d’un mètode de seguiment sistemàtic per a la millora contínua en eficiència energètica, costos associats a l’energia, i reducció de les emissions d’efecte hivernacle.

 La certificació ISO 50001 s’afegeix a les altres certificacions de què ja disposem a TERSA en matèria de medi ambient, qualitat, i prevenció de riscos laborals, i referma el compromís amb la sostenibilitat de les activitats que gestionem. 

Veure certificat