Tornar
28 de juliol de 2017

TERSA VA PRODUIR EN 2016 ENERGIA ELÈCTRICA EQUIVALENT AL CONSUM DOMÈSTIC DE 137.500 PERSONES

Gràcies a la valorització energètica de 363.261 tones de residus no reciclables, que, de no seguir aquest camí, acabarien desaprofitats en abocador, amb el consegüent impacte ambiental.

Així es recull en la memòria de sostenibilitat del Grup TERSA corresponent a l'any 2016, elaborada conforme als estàndards de la guia G4 de Global Reporting Initiative (GRI) i que la companyia acaba de fer pública per donar a conèixer la seva gestió des de la dimensió mediambiental, econòmica i social.

La valorització energètica de 363.261 tones de residus no reciclables ha permès a la planta de TERSA, situada en la localitat catalana de Sant Adrià de Besòs, produir 190.948 MWh o, el que és el mateix, l'electricitat equivalent al consum domèstic de 137.500 persones, i subministrar més de 78.000 tones de vapor a la xarxa de calor i fred que dóna servei a 80 edificis dels districtes del Fòrum i 22@ de la ciutat de Barcelona.

Unes dades que, sense cap dubte, posen de manifest la ferma aposta de l'entitat per l'economia circular en convertir, d'una forma neta i respectuosa amb el medi ambient i la salut, els residus en recursos energètics, evitant amb això el consum de combustibles fòssils i, per tant, possibilitant una notable reducció de les emissions de CO2.

En aquest sentit, cal recordar que TERSA, en una comunicació específica sobre clima i energia de la CEWEP (Confederació Europea d'empreses de Valorització Energètica), ja va ser identificada al seu moment com a exemple de bones pràctiques en contribuir a la xarxa de climatització (calefacció i refrigeració) concernent a 95 clients, incloent hotels, hospitals, centres de convencions i centres educatius.

Així mateix, l'entitat també ha processat més de 22.000 tones d'envasos lleugers recollides a través del contenidor groc i recuperat el 86% de les més de 57.000 tones de voluminosos gestionades. A aquestes xifres caldria afegir la gestió de 80.000 tones de residus dipositats per 1.260.000 usuaris en les deixalleries metropolitanes i punts verds de Barcelona.

A més de tot això, l'empresa segueix gestionant les instal·lacions solars fotovoltaiques de la Ciutat Comtal, tant de venda d'energia a la xarxa com d’autoconsum, amb una producció total anual de 1.639 MWh.

Però, més enllà de l'activitat industrial, el Grup TERSA porta a terme una interessant labor d'educació, conscienciació i sensibilització ambiental en matèries vinculades a la gestió sostenible dels residus urbans i les bondats de les energies renovables, assumint la secretaria tècnica de Barcelona + Sostenible, programa en el qual s'integren a prop de 800 organitzacions.

Veure la resta de l’article de RETEMA