Valorització energètica

La valorització energètica és un procés que minimitza el volum dels residus mitjançant la seva combustió i que aprofita l'energia que genera aquest procés per produir vapor i electricitat.

Materials resultants d'aquest procés, són les escòries i les cendres, que reben un tractament diferenciat en funció de la seva naturalesa. D'una banda, les escòries són aprofitades per a rebliment de carreteres, construccions, restauració de pedreres o com a subproducte de cimenteres. D'altra banda les cendres es porten a un dipòsit controlat on són inertitzades.

Aquest procés s'integra en el model de gestió de residus contemplat en el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM).

Model de gestió de residus municipals en la PIVR

Fites de l'any 2018

 • Hem produït

  Hem generat amb les turbines 188.488 MWh i venut a la xarxa 166.921 MWh equivalent al doble del consum en enllumenat públic de la ciutat de Barcelona en tot un any. 

 • Hem valoritzat

  358.010 tones equivalents a un volum aproximat de 900.000 m3 de residus urbans. Un volum de 4 vegades l'alçada de la Torre MAPFRE.

 • Hem subministrat

  111.674 tones de vapor a la xarxa urbana de calor i fred, donant servei als ciutadans i a les empreses de la zona Fòrum i 22@ de Barcelona. Aquesta xarxa és de 16 km i serveix a 80 edificis de tot tipus, actualment inclou el subministrament de fred i calor a la part nova de l'Hospital del Mar.

   

 • Curiositat

  Si carreguéssim els residus valoritzats l'any 2017 en vagons de tren, aquest tindria una longitud total de 150 km de llarg, equivalent pràcticament a la distància de Barcelona a la frontera francesa.

VÍDEO I VISITA VIRTUAL

ASSOCIACIONS

Web de la Asociación de Empresas de Valorización Energética de R.S.U. http://aeversu.org/

Web de la Confederació Europea de Plantes de Recuperació Energètica de Residus (CEWEP). www.cewep.eu

Galeria d'imatges