Actualitat

Campanya de sensibilització de SIRESA a les platges

Un any més, el Departament de Formació i Comunicació de SIRESA duu a terme la campanya de sensibilització ambiental a tot el litoral de la ciutat de Barcelona. L’equip, format per 48 empleats i empleades, recorrerà les platges de la ciutat per sensibilitzar les persones usuàries sobre aspectes ambientals, controlar l’aforament i vetllar pel compliment de les mesures contra la COVID-19.

D’aquesta manera, tal com es va fer l’any passat, SIRESA participa en el protocol de control d’afluència a les platges, dissenyat per l’Ajuntament de Barcelona. En cas de detectar un volum molt elevat de persones usuàries, s’activarien els mecanismes per procedir a limitar l’accés o, fins i tot, tancar les platges afectades.

Els informadors i informadores, així com els controladors i controladores d’accessos, s’aniran incorporant de manera esglaonada durant les diferents etapes de la temporada, que finalitzarà a finals de setembre del 2021. Així, per exemple, a Setmana Santa van participar 8 informadors i 2 coordinadors, a principis de maig ja eren 24 controladors d’accessos i a finals de maig s’afegiran 14 informadors.

El protocol de control d’afluència a les platges de l’Ajuntament de Barcelona ja es va posar en pràctica l’any passat i es va coordinar amb el Departament de Formació i Comunicació de SIRESA, adaptant-se amb èxit a les noves necessitats derivades de l’emergència sanitària.

  • Compartir:

Últimes

19 de juliol 2021

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

12 de juliol 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

08 de juliol 2021

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC

05 de juliol 2021

“Bones idees per canviar el món”: 10 iniciatives seleccionades com a bones pràctiques en sostenibilitat a Barcelona