Actualitat

La Planta de Valorització Energètica de TERSA renova l’autorització ambiental

TERSA ha renovat l’Autorització Ambiental Integrada (AAI) per a l'activitat consistent en la valorització energètica de residus municipals i residus industrials assimilables a residus municipals, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat va iniciar d’ofici, el juliol de 2020, el procediment de renovació de l’autorització ambiental per donar compliment a l’article 62.1 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats que es produeixen al territori. TERSA, que ja disposava de l’AAI des del 2007 i en va obtenir l’actualització, també, el 2014, va presentar tota la documentació requerida a l’administració, que l’ha analitzat i ha revisat tots els controls d’activitat de la planta. La renovació de l’AAI és un tràmit que s’emmarca dins dels procediments normals de control d’activitat i que certifica que el funcionament s’adequa al que marca la regulació vigent.

Al llarg la revisió de l’AAI, a més de la DGQA, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència de Residus de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua han revisat i informat favorablement sobre les instal·lacions i el funcionament de l’empresa. Al document s’hi destaquen les 27 millors tècniques disponibles aplicades i mesures d’eficiència energètica aplicades per TERSA per a la incineració de residus.

D’aquesta manera, s’avala de nou l’activitat de la Planta de Valorització Energètica i es reafirma el compliment de TERSA, que està participada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona, de la normativa i els estàndards establerts pels òrgans reguladors. La valorització energètica és una de les grans àrees d’actuació de l’empresa pública i, com a activitat, redueix de forma considerable el volum de residus i aprofita el seu poder calorífic per a generar energia, minimitzant així, el seu impacte ambiental.

Innovació tecnològica, l’aposta de TERSA

Per tal de millorar els seus processos i assolir els màxims estàndards d’eficiència i sostenibilitat ambiental, TERSA va posar en marxa el 2021 un nou sistema catalític a la Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs amb l’objectiu guanyar eficiència i reduir el seu impacte sobre l’entorn.

Gràcies a la implementació del sistema catalític, una tecnologia puntera, s’han reduït d’un 50 % les emissions de NOx. Aquest projecte, que ha suposat una inversió de 18 milions d’euros, ha permès a Grup TERSA avançar-se dos anys al BREF, la nova normativa europea obligatòria a partir de 2023 que rebaixa el límit d’emissions d’òxids de nitrogen a 150 mg/Nm3 per a les plantes de valorització energètica ja existents.

 

  • Compartir:

Últimes

15 de març 2023

Grup TERSA presenta la Guia de compra i contractació responsable

10 de març 2023

Grup TERSA renova la certificació EMAS

08 de març 2023

Grup TERSA commemora el Dia Internacional de la Dona

03 de març 2023

SIRESA assumeix la gestió tècnica del nou servei de recollida de roba a domicili de l’Ajuntament de Barcelona