News

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC

El dia 21 de juny es va celebrar la tercera Comissió de Responsabilitat Corporativa del Grup TERSA amb motiu del seguiment i desplegament de les accions del Pla d’RSC que es duran a terme aquest any.

El mes de febrer va posar en marxa el Pla d’accions d’RSC, l’objectiu del qual és integrar qüestions econòmiques, de bon govern, socials i ambientals en l’estratègia i gestió diària de la companyia, i contribuir així a l’Agenda 2030 i els ODS.

Dins del Pla d’accions, que tindrà una vigència de tres anys, es duran a terme accions agrupades en cinc eixos: Bon govern; Excel·lència, Innovació i cadena de valor responsable; Persones; Comunitat i Sostenibilitat ambiental.

En el darrers mesos, i gràcies a l’esforç i treball de les persones membres de la Comissió, s’han portat a terme les accions següents:

- Actualització de la Política del SIG per integrar criteris socials, ambientals i de bon govern.

- Integració del compromís amb l’RSC i els ODS en el nou Pla Estratègic que s’iniciarà aquest 2021.

- Inclusió de criteris socials i ambientals, així com d’aspectes relacionats amb els drets humans en els processos de licitació pública en curs.

-  Inici de l’elaboració d’una Guia de Contractació i Compres responsables del Grup TERSA.

-  Inici de l’elaboració d’una Guia de Comunicació i Publicitat responsable del Grup TERSA.

- Impuls de la col·laboració amb entitats dels sectors per al desenvolupament de projectes d’innovació.

Grup TERSA avança així en la seva aposta per un model de gestió sostenible i socialment responsable.

  • Share:

Last news

19 July 2021

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

12 July 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

05 July 2021

“Bones idees per canviar el món”: 10 iniciatives seleccionades com a bones pràctiques en sostenibilitat a Barcelona

25 June 2021

Resum dels principals moments de la Tercera Assemblea General de Barcelona Energia