Tersa Group

Work with us

Job offers

TERSA

 • Missió:

  • Coordinar i dirigir els departaments facturació, ATC (atenció al client) i ATR (gestió amb distribuïdora) per obtenir el objectius establerts.

  Funcions:

  • Supervisió, Coordinació i seguiment del dia a dia dels equips a càrrec

  • Reunions departamentals i amb direcció

  • Gestió de projectes

  • Identificació i implantació de processos de millora continua (interns i externs)

  • Tracte i resolució d’incidències amb client públic final (com ajuntaments i organismes públics)

  • Reports i informes a direcció

  • Seguiment dels indicadors del pla estratègic (satisfacció client, rati de producció, temps CNMC, fidelització, etc.)

  • Asistencia a jornades i esdeveniments

   

  Es Requereix:

  • Llicenciatura o grau en enginyeria i/o economia o administració i direcció d'empreses.

  Coneixements específics:

  • Coneixement del sector elèctric/energètic i en normativa d'aquest.

  • Programari ERP/CRM per a gestió comercialitzadora.

  • Excel avançat.

  • Coneixement fluxgrames de CNMC.

  • Coneixements de l’àrea d’ ATR i facturació. Valorable experiència en atenció al client.

  • Català i castellà avançats. Anglès (desitjable)

   

  • Competències Necessàries:

   

  • Competències Genèriques

  • Adaptació al canvi

  • Integritat

  • Accessibilitat

  • Compromís

   

  • Competències Específiques

   

  • Desenvolupament de persones

  • Lideratge

  • Impacte i influencia

  • Orientació a resultats

  • Proactivitat/iniciativa

  • Presa de decisions

   

  Oferim:

  Horari: dilluns a dijous de 8:00h a 17:15h i els divendres de 8:00h a 15:00h. Durant els mesos d'estiu, de dilluns a divendres jornada intensiva de 8:00h a 15:00h. Flexibilitat horària.

  Salari: 40.239,56€ bruts/any + 3497,73€ variable

  + Tiquet Restaurant 11€ durant les jornades partides

  +2.450€ de Pla de pensions

  Possibilitat de teletreball

  Quilometratge (desplaçaments interns)

  Ajudes familiars

  Retribució flexible

  Flexibilitat horària

  Contracte Indefinit

   

   

  L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

   

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 748,7

 • De dijous a divendres de 16:00h a 19.30 h/ Dissabte de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19.30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 748,7

 • De dijous a divendres de 16:00h a 19.30 h/ Dissabte de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19.30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SEMESA

Denominació del lloc:

 • Operari/a Envasos

Missió:

 • Fer les tasques de selecció i vigilància en cabina de tría i planta d'envasos a fi d'aconseguir els objectius establerts i complint amb els procediments i normes de seguretat estipulats.

Funcions:

 • Retirar impropis en material de cabina

 • Vigilar i evitar embussos que es produeixin a la planta

 

Es Requereix:

 • No requereix formació básica

 • Coneixement dels diferents tipus de materials.

 • No es requereix experiència previa

Competències Necessàries:

 • Capacitat resolutiva

 • Responsabilitat

 • Puntualitat

 • Compromís

 • Capacitat de servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut anual: 22.000

 • Torn Matí (6h a 14h) / Torn Tarda (14h a 22h) / Torn Nit (22h a 6h)

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Send us your Curriculum Vitae

Pursuant to the regulations for the protection of personal data, you hereby authorize that the personal data provided be incorporated into a file called  Human Resources , responsibility of the Tersa Group, which is made up of companies Tractament i Selecció de Residus, SA (A08800880), Selectives Metropolitanes, SA (A60191368) and Solucions Integrals per als Residus, SA (A62439807).
The purpose of this treatment is to manage the selection processes of these companies.
This data will not be transmitted to third parties, without their prior consent and will be kept for a period not exceeding 1 year from its collection, then they will be destroyed confidentially.

In any case, it may indicate the revocation of the consent granted, as well as the exercise of the rights of access, rectification or deletion, limitation of processing or opposition, as well as the right to data portability. These requests must be made in Tersa, in 44 Eduard Maristany Avenue, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) or by email to privacitat@tersa.cat
However, you can file a complaint with the Catalan Data Protection Authority or contact the Data Protection Officer at dpd@tersa.cat.