We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

Contact

How can we help you?

 

Have you any questions?

You may use the following contacts to ask questions, make comments or suggestions:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Contact form

Send your comments or suggestions, or request information by completing this form.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of attending to the requests you make by using this form. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy

Job offers

SIRESA

Identificació del lloc de treball:

Àrea/Departament: Formació i comunicació

Denominació del lloc de treball: Informador/a de Campanyes

Grup i nivell Professional: Grup 3 Nivell 6

Lloc superior jeràrquic: Coordinador/a Campanyes

Missió

 • Informació al carrer per sensibilitzar i implicar a la ciutadania en la reducció dels nivells sonors (s’està gran part de la jornada caminant pel carrer).
 • Entregar piruletes als ciutadans sensibilitzats.
 • Implicar i informar als locals nocturns sobre la temàtica de la campanya.
 • Entregar o col·locar els adhesius propis de la campanya als locals.
 • Verificar visualment el funcionament dels displays lluminosos o sonòmetres.
 • Registrar la informació de camp en suport manual.

Naturalesa i abast del lloc: 

Activitats i resultats bàsics

 • Registres de totes les persones a les que s’ hagi pogut sensibilitzar.

Requeriments del lloc:

 • Capacitat de comunicació i de treball en equip
 • Empatia

Competències específiques:

 • Disciplina
 • Voluntat de servei

Idiomes:

 • Nivell Alt de Català i Castellà
 • Anglès nivell mig conversa

Altres:

L’inici de la campanya està prevista pel mes de juny i la finalització al setembre

Horari: nocturn (de 22:00 a 6:00) de dijous a dissabte aproximadament

Contracte: contracte fix discontinu

LLOC DE TREBALL A COBRIR:

Categoria professional: Tècnic

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Missió: Fer un seguiment diari del servei de la Central de Reserves. Assegurar-ne la qualitat mitjançant propostes de millora. Donar resposta a les necessitats de l’AMB.

Funcions:

 Seguiment

 • Seguiment de la feina diària del personal d’atenció de la CR i formació.
 • Unificació de criteris de resposta.
 • Resolució de dubtes plantejats pel personal d’atenció.
 • Seguiment de les incidències relacionades amb l’aplicació informàtica (detecció i seguiment de resolució).

Anàlisi

 Proposta de metodologies de treball que optimitzin el servei.

 • Propostes de millora de l’aplicació que facilitin i automatitzin la feina i minimitzin la possibilitat d’error.
 • Recollir i canalitzar les propostes de millora plantejades pels usuaris de l’aplicació (AMB, proveïdors, instal·lacions...).
 • Anàlisi continuada dels diferents processos per millorar la qualitat del servei:
  • entrada sol·licituds
  • inscripcions
  • sol·licituds online
  • temps de resposta
  • redacció i homogeneïtzació dels correus de resposta estàndard

Gestió

 • Coordinació periòdica i puntual amb les tècniques de l’AMB per resoldre dubtes, establir criteris, etc.
 • Lliurament de qualsevol informació requerida per l’AMB.
 • Contacte amb l’empresa que ha desenvolupat l’aplicació informàtica per plantejar millorar, resoldre incidències, etc.
 • Manteniment i actualització de la informació de l’aplicació de la CR.
 • Introduir informació de les valoracions de les activitats a l’aplicació.
 • Preparació dels informes mensuals.
 • Resolució de dubtes i suport als usuaris de l’aplicació.
 • Control estadístic que permeti proposar canvis o millores.
 • Elaborar propostes de presentació de dades.
 • Interpretar les dades d’avaluació de les activitats i generar indicadors de seguiment
 • Anàlisi de les incidències del programa (visites i activitats).

Suport

 • Suport durant els mesos amb pics de feina al personal d’atenció de la CR.

EXIGÈNCIES

Formació (nivell):  Grau universitari tècnic, ambiental o similar

Formació en PRL:

Formació en ofimàtica: mig, a nivell d’usuari avançat.

Altra formació/coneixements: Indispensable català i castellà. Es valorarà positivament el coneixement d’anglès.

Requeriments

 • Coneixements en temes ambientals
 • Capacitat d’anàlisi
 • Capacitat per gestionar equips de treball
 • Persona dinàmica i resolutiva

Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

Es tracta de cobrir una baixa IT de llarga mitja- llarga durada

El servei d’atenció al ciutadà sobre la taxa de residus domèstics de Barcelona que SIRESA prestarà de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2020 contempla les tasques següents:

 • Informació sobre la taxa de residus i resolució de les possibles consultes plantejades pels ciutadans
 • Gestió de les possibles incidències que es puguin produir en el cobrament de la taxa
 • Tramitació de sol·licituds de targetes d’usuari de Punts Verds
 • Registre de les consultes
 • Report de la informació mitjançant informes mensuals i anuals

Requeriments del lloc:

 • Domini de Word, Acces i Excel.
 • Domini català i castellà parlat i escrit.
 • Cicle formatiu superior d’administratiu/va, millor si es tenen coneixements sobre gestió de residus (no és indispensable).
 • Habilitats comunicatives i atenció al client.
 • Capacitat organitzativa i bon coneixement d’ excel, access i entorn web

Horari: de dilluns a dijous   8:00-14:00 15:30-18:00 divendres 8:00-14:00.

Estiu de 8:00-15:00

 

 

SEMESA

Denominació del lloc de treball:

Supervisor/a RVOL torn nit

Missió:

Control i planificació de la producció de la planta de residus voluminosos

Funcions:

 • Supervisió directa de la producció de la planta
 • Control de la qualitat del material de sortida
 • Gestió d´incidències (personal i control operacional)
 • Identificació, planificació i execució, de forma coordinada amb l´encarregat del manteniment correctiu i preventiu de la instal·lació
 • Control i planificació del personal temporal
 • Supervisió de l’ús d’EPI´s per part de l´empresa subcontractada
 • Seguiment de les operacions de neteja externes
 • Supervisió i interlocució amb els proveïdors
 • Avaluació dels informes de gestió presentats per les empreses subcontractades i elaboració dels que siguin necessaris.
 • Seguiment de la logística de sortides de la planta
 • Seguiment dels procediments del SIG en els quals es trobi involucrat/da
 • Participació dins la certificació EMAS

Es requereix

 • CFGS Manteniment Industrial o similar
 • Experiència mínima de 3 anys en tasques organitzatives i logístiques
 • Curs de recurs preventiu de PRL (mínim 60 h)
 • Curs de bones pràctiques ambientals (mínim 1h)
 • Curs de SIG (mínim 1h)
 • Carnet de carretoner i de cistella elevadora

S’ofereix

 • Salari: 28000€ b/a/14
 • Horari: - Torn de nit a escollir entre opció 1 o 2
 1. De dilluns a divendres de 17h a 23h i diumenges de 8h a 18h (2h per menjar)
 2. De dilluns a divendres de 18h a 3h
 • Centre: Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans

Send us your Curriculum Vitae

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of collecting your CV with the aim of including you into our employee selection process. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy.

Guided tours

Grupo TERSA offers guided visits to its facilities through the following programs:

The objectives of the programme are to raise awareness, taking responsibility, and increasing knowledge related to the correct administration and usage of territorial resources, to improve our environment.

 • Schools
 • University students
 • Adults and general citizens

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 8:00 a 15h

Contact E-Mail: reserves.pmes@amb.cat

Link web: http://www.amb.cat/en/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat

Educational program to promote the knowledge of the city's facilities, facilities and green spaces.

 • Educación infantil (EI)
 • Educación primaria (EP)
 • Educación secundària obligatoria (ESO)
 • Educación secundària post-obligatoria (ESPO)

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 9:45 a 14h

Contact E-Mail: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Link web: www.bcn.cat/educacio/pae

Technical visits aimed primarily at:

 • Technical personnel of public and private companies
 • Postgraduate students and masters
 • National and international delegations

Information and reservations:

Tel. 93 462 78 70

Schedule of telephone attention: from 9:30 to 14h

Contact e-mail: visites@tersa.cat