We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

Contact

How can we help you?

 

Have you any questions?

You may use the following contacts to ask questions, make comments or suggestions:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Contact form

Send your comments or suggestions, or request information by completing this form.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of attending to the requests you make by using this form. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy

Job offers

TERSA

Categoria professional: ADMINISTRATIU/VA

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Funcions:

 • Recepció i atenció al públic
 • Atendre trucades telefòniques i derivar-les. La majoria de les trucades i consultes es fan en català i la resposta s’hauria de fer en la mateixa llengua. Cal poder atendre les trucades en castellà, si és la llengua de l’interlocutor.
 • Rebre persones que han concertat reunió o es presenten espontàniament i adreçar-les a la persona de referència corresponent segons el tema. Les visites solen ser de representants d’entitats o empreses o bé de mestres o altres perfils de la comunitat educativa.
 • Lliurar materials preparats per ser recollits a la seu de les Secretaries de Barcelona+Sostenible.
 • Gestionar inscripcions a actes i activitats: recepció d’inscripcions a actes per telèfon, correu electrònic i via web; confecció de llistes d’inscrits en bases de dades (Access) i confirmació personalitzada de les inscripcions als interessats.
 • Donar respostes a consultes estàndard per telèfon i correu electrònic.
 • Fer trucades estandaritzades, enviar missatges estandaritzats per correu electrònic i eventualment cartes estandaritzades per correu postal.
 • Gestió de correu electrònic i trameses de publicacions
 • Dur un control actualitzat de l’estoc de publicacions i materials als magatzems.
 • Atendre i gestionar consultes per correu electrònic. La majoria de les consultes es fan en català i la resposta s’hauria de fer en la mateixa llengua. Cal poder atendre les consultes en castellà, si és la llengua de l’interlocutor.

Suport a actes i activitats

  • Cercar i reservar locals disponibles seguint les indicacions de l’equip tècnic.
  • Reservar càterings seguint les indicacions de l’equip tècnic.
  • Preparar “packs” estàndard de materials necessaris per a reunions i altres actes.
  • Imprimir documents i fer fotocòpies.
  • Donar suport logístic durant la realització d’actes i activitats: recepció, llista d’assistents, preparació i distribució de documentació (valorar si també, eventualment, realització de fotografies dels actes).

Tràmits i gestions vinculades als signants de la xarxa Barcelona+Sostenible

 • Actualitzar les bases de dades d’entitats o d’escoles, persones, activitats i contactes (Access).
 • Rebre i fer el buidat dels formularis emplenats en resposta a convocatòries de la Secretaria (fulls d’avaluació, qüestionaris, fitxes de bones pràctiques).
 • Comunicació
 • Actualitzar la llista de distribució del butlletí electrònic.
 • Maquetar documents utilitzant plantilles i estils preestablerts (Word), passar el corrector automàtic de català, transformar arxius Word a pdf.
 • Col·laborar en l’actualització de presentacions en Power Point per a diversos actes i ponències, seguint indicacions de l’equip tècnic de la Secretaria.
 • Obtenció d’indicadors i suport a l’elaboració de memòries de gestió
 • Fer buidats i extreure dades de les bases de dades d’entitats, d’escoles, persones, activitats i contactes a demanda de l’equip tècnic (Access i exportació d’Access a Excel i Word).
 • Confeccionar gràfics seguint indicacions de l’equip tècnic (Excel).

Tràmits administratius

 • Sol·licitar, rebre, registrar i arxivar o derivar al departament corresponent documents administratius (textos de convenis, fotocòpies de NIF, estatuts, certificats conforme s’està al corrent de les obligacions fiscals, poders...).

Gestió interna

 • Assistir i participar a les reunions de coordinació i totes les que es requereixin i redactar-ne les actes.
 • Col·laborar en la redacció d’informes mensuals de gestió i indicadors mensuals de seguiment dels programes

REQUISITS:

 1. Redacció i ortografia correcta en català
 2. Coneixements mitjans d’ofimàtica a nivell d’usuari (Word, Excel, Access i Power Point)
 3. Experiència en tracte amb el públic

Formació (nivell): Cicle formatiu superior en Administració i Gestió (Gestió Administrativa i preferentment, Secretariat).

Formació en PRL: formació bàsica.

Formació mediambiental: es valorarà positivament. És molt important que encara que no tingui formació en l’àmbit sí hi hagi certa sensibilitat en l’educació ambiental i la sostenibilitat.

Altres:

Centre de treball: Fàbrica del Sol

Horari: de dilluns a dijous 8:00-14:00-15:00-17:30 i divendres 8:00-14:00.

Condicions: treball estable.

 

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Explotació Punt Verd de Barri (Tres Torres)

Denominació del lloc de treball:

Encarregat/da Punt Verd de Barri (Tres Torres)

Grup i nivell Professional:

Grup 4 Nivell 2

Lloc superior jeràrquic:

1.- Supervisor/a de PVB

2.- Responsable de Gestió de Punts Verds de Barri

Missió

Atenció al públic i gestió i classificació de dels residus aportats pels usuaris.

Naturalesa i abast del lloc de treball

Activitats i resultats bàsics:

 • Obrir i tancar el PVB en l’horari establert.
 • Control d’accessos de treballadors externs (persones i vehicles)
 • Atenció al públic, rebre els residus aportats pels usuaris, depositar-los en contenidors sempre que sigui possible i assessorar-los.
 • Informar i fer complir les normes de la instal·lació.
 • Classificació, disposició i etiquetatge dels residus perillosos.
 • Conèixer el tractament i aprofitament dels diferents residus, per realitzar una activitat activa d’educació ambiental.
 • Mantenir les instal·lació neta i ordenada, controlant que no s’acumulin els residus (avisant amb antelació al transportista).
 • Conèixer les responsabilitats dins del SIG i aplicar-les.
 • Informació als usuaris sobre descomptes en la TMTR o taxes de recollida municipals, etc.

Requeriments del lloc de treball:

Formació bàsica: estudis mitjans.

Coneixements específics:

Formació bàsica PRL, es valorarà curs 50h.

Sensibilitat pels temes ambientals

Experiència prèvia: molt valorable que hagi treballat abans en algun Punt Verd com a suplent.

Idiomes: parlar i escriure català i castellà.

Send us your Curriculum Vitae

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of collecting your CV with the aim of including you into our employee selection process. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy.

Guided tours

Grupo TERSA offers guided visits to its facilities through the following programs:

The objectives of the programme are to raise awareness, taking responsibility, and increasing knowledge related to the correct administration and usage of territorial resources, to improve our environment.

 • Schools
 • University students
 • Adults and general citizens

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 8:00 a 15h

Contact E-Mail: reserves.pmes@amb.cat

Link web: http://www.amb.cat/en/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat

Educational program to promote the knowledge of the city's facilities, facilities and green spaces.

 • Educación infantil (EI)
 • Educación primaria (EP)
 • Educación secundària obligatoria (ESO)
 • Educación secundària post-obligatoria (ESPO)

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 9:45 a 14h

Contact E-Mail: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Link web: www.bcn.cat/educacio/pae

Technical visits aimed primarily at:

 • Technical personnel of public and private companies
 • Postgraduate students and masters
 • National and international delegations

Information and reservations:

Tel. 93 462 78 70

Schedule of telephone attention: from 9:30 to 14h

Contact e-mail: visites@tersa.cat