Contact

How can we help you?

 

Have you any questions?

You may use the following contacts to ask questions, make comments or suggestions:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Contact form

Send your comments or suggestions, or request information by completing this form.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of attending to the requests you make by using this form. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy

Job offers

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 748,7

 • De dijous a divendres de 16:00h a 19.30 h/ Dissabte de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19.30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 748,7

 • De dijous a divendres de 16:00h a 19.30 h/ Dissabte de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19.30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Informador/a de campanya “Soroll”

Missió:

 • Informar i sensibilitzar als ciutadans de la ciutat de Barcelona sobre aspectes de civisme i reducció del soroll derivat del lleure nocturn.

Funcions:

 • Informació a la usuària

 • Recollida de dades

 • Observació de l’estat de les zones d’actuació

Es Requereix:

 • Cicles formatius relacionats amb l’àmbit Social i/o Ambiental. Pot no tenir estudis específics relacionats, però experiència de 2 anys relacionada amb l’atenció al públic, educador/a o integrador/a social.

 • Pedagogia aplicada a l’atenció al públic.

 • Idiomes: Imprescindibles català i castellà nivell natiu.

 • Valorable nivell mitjà-alt de tercera llengua.

 • Noves tecnologies: mòbils, tauletes.

 • Experiència Prèvia en Atenció al públic.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat del servei

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

 • Impacte i influència

 • Orientació a resultats

 • Orientació al client

 • Capacitat analítica

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Presa de decisions

 • Tolerància a la pressió

 • Planificació i organització

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

Oferim:

 • Contracte Fix Discontinu

 • Salari brut mensual: 1.502,95

 • Dijous / Divendres / Dissabte de 21:00h a 2:00h o de 21:00h a 4:00h (segons districte)

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Informador/a de campanya “Soroll”

Missió:

 • Informar i sensibilitzar als ciutadans de la ciutat de Barcelona sobre aspectes de civisme i reducció del soroll derivat del lleure nocturn.

Funcions:

 • Informació a la usuària

 • Recollida de dades

 • Observació de l’estat de les zones d’actuació

Es Requereix:

 • Cicles formatius relacionats amb l’àmbit Social i/o Ambiental. Pot no tenir estudis específics relacionats, però experiència de 2 anys relacionada amb l’atenció al públic, educador/a o integrador/a social.

 • Pedagogia aplicada a l’atenció al públic.

 • Idiomes: Imprescindibles català i castellà nivell natiu.

 • Valorable nivell mitjà-alt de tercera llengua.

 • Noves tecnologies: mòbils, tauletes.

 • Experiència Prèvia en Atenció al públic.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat del servei

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

 • Impacte i influència

 • Orientació a resultats

 • Orientació al client

 • Capacitat analítica

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Presa de decisions

 • Tolerància a la pressió

 • Planificació i organització

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

Oferim:

 • Contracte Fix Discontinu

 • Salari brut mensual: 1.502,95

 • Dijous / Divendres / Dissabte de 21:00h a 2:00h o de 21:00h a 4:00h (segons districte)

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Informador/a de campanya “Soroll”

Missió:

 • Informar i sensibilitzar als ciutadans de la ciutat de Barcelona sobre aspectes de civisme i reducció del soroll derivat del lleure nocturn.

Funcions:

 • Informació a la usuària

 • Recollida de dades

 • Observació de l’estat de les zones d’actuació

Es Requereix:

 • Cicles formatius relacionats amb l’àmbit Social i/o Ambiental. Pot no tenir estudis específics relacionats, però experiència de 2 anys relacionada amb l’atenció al públic, educador/a o integrador/a social.

 • Pedagogia aplicada a l’atenció al públic.

 • Idiomes: Imprescindibles català i castellà nivell natiu.

 • Valorable nivell mitjà-alt de tercera llengua.

 • Noves tecnologies: mòbils, tauletes.

 • Experiència Prèvia en Atenció al públic.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat del servei

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

 • Impacte i influència

 • Orientació a resultats

 • Orientació al client

 • Capacitat analítica

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Presa de decisions

 • Tolerància a la pressió

 • Planificació i organització

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

Oferim:

 • Contracte Fix Discontinu

 • Salari brut mensual: 1.502,95

 • Dijous / Divendres / Dissabte de 21:00h a 2:00h o de 21:00h a 4:00h (segons districte)

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SEMESA

Denominació del lloc:

 • Operari/a Envasos

Missió:

 • Fer les tasques de selecció i vigilància en cabina de tría i planta d'envasos a fi d'aconseguir els objectius establerts i complint amb els procediments i normes de seguretat estipulats.

Funcions:

 • Retirar impropis en material de cabina

 • Vigilar i evitar embussos que es produeixin a la planta

 

Es Requereix:

 • No requereix formació básica

 • Coneixement dels diferents tipus de materials.

 • No es requereix experiència previa

Competències Necessàries:

 • Capacitat resolutiva

 • Responsabilitat

 • Puntualitat

 • Compromís

 • Capacitat de servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut anual: 22.000

 • Torn Matí (6h a 14h) / Torn Tarda (14h a 22h) / Torn Nit (22h a 6h)

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Send us your Curriculum Vitae

Pursuant to the regulations for the protection of personal data, you hereby authorize that the personal data provided be incorporated into a file called  Human Resources , responsibility of the Tersa Group, which is made up of companies Tractament i Selecció de Residus, SA (A08800880), Selectives Metropolitanes, SA (A60191368) and Solucions Integrals per als Residus, SA (A62439807).
The purpose of this treatment is to manage the selection processes of these companies.
This data will not be transmitted to third parties, without their prior consent and will be kept for a period not exceeding 1 year from its collection, then they will be destroyed confidentially.

In any case, it may indicate the revocation of the consent granted, as well as the exercise of the rights of access, rectification or deletion, limitation of processing or opposition, as well as the right to data portability. These requests must be made in Tersa, in 44 Eduard Maristany Avenue, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) or by email to privacitat@tersa.cat
However, you can file a complaint with the Catalan Data Protection Authority or contact the Data Protection Officer at dpd@tersa.cat.

Guided tours

Grupo TERSA offers guided visits to its facilities through the following programs:

The objectives of the programme are to raise awareness, taking responsibility, and increasing knowledge related to the correct administration and usage of territorial resources, to improve our environment.

 • Schools
 • University students
 • Adults and general citizens

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 8:00 a 15h

Contact E-Mail: reserves.compartim@amb.cat

Link web: https://blogs.amb.cat/educacioambiental/contacte/

 

Educational program to promote the knowledge of the city's facilities, facilities and green spaces.

 • Educación infantil (EI)
 • Educación primaria (EP)
 • Educación secundària obligatoria (ESO)
 • Educación secundària post-obligatoria (ESPO)

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 9:45 a 14h

Contact E-Mail: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Link web: www.bcn.cat/educacio/pae

Technical visits aimed primarily at:

 • Technical personnel of public and private companies
 • Postgraduate students and masters
 • National and international delegations

Information and reservations:

Tel. 93 462 78 70

Schedule of telephone attention: from 9:30 to 14h

Contact e-mail: visites@tersa.cat