We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

Contact

How can we help you?

 

Have you any questions?

You may use the following contacts to ask questions, make comments or suggestions:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Contact form

Send your comments or suggestions, or request information by completing this form.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of attending to the requests you make by using this form. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy

Job offers

TERSA

Descripció del lloc de Treball:

Executar les tasques d'atenció a l'usuari de Barcelona Energia per a complir amb els objectius de creixement i consolidació de la comercialitzadora seguint els estàndards de qualitat i valors d'aquesta.

Suport al departament de ATR.

Funcions:

 • Atenció de les necessitats del client via telefònica i via e-mail.
 • Fidelització de clients a traves de contestació de correus electrònics i via telefònica.
 • Resolució d’incidències.
 • Atenció modificacions contractuals del client.
 • Atenció modificacions administratives del client.
 • Gestió i seguiment de les reclamacions.
 • Oferir informació relativa a l'estat de les consultes dels clients.
 • Enregistrament i actualització de dades en sistemes informàtics.
 • Suport als diferents departaments, en especial al ATR.

Horari:

 De dilluns a dijous de 8:00-14:00 i de 15:00 a 17:30

 Els divendres de 8:00-14:00

 A l’ estiu horari intensiu

Imprescindible:

Experiència en atenció telefònica i presencial

Bona comunicació

Molt bon nivell escrit i parlat de Català i Castellà

Bon nivell d’informàtica (Excel avançat)

Es valorarà tenir coneixements en sector elèctric, Legislació del Mercat Elèctric i Lleis generals de consumidors i usuaris

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

 

SIRESA

Identificació del lloc de treball:

Àrea/Departament: Formació i comunicació

Denominació del lloc de treball: Informador/a de Campanyes

Grup i nivell Professional: Grup 3 Nivell 6

Lloc superior jeràrquic: Coordinador/a Campanyes

Missió

 • Informació al carrer per sensibilitzar i implicar a la ciutadania en la reducció dels nivells sonors (s’està gran part de la jornada caminant pel carrer).
 • Entregar piruletes als ciutadans sensibilitzats.
 • Implicar i informar als locals nocturns sobre la temàtica de la campanya.
 • Entregar o col·locar els adhesius propis de la campanya als locals.
 • Verificar visualment el funcionament dels displays lluminosos o sonòmetres.
 • Registrar la informació de camp en suport manual.

Naturalesa i abast del lloc: 

Activitats i resultats bàsics

 • Registres de totes les persones a les que s’ hagi pogut sensibilitzar.

Requeriments del lloc:

 • Capacitat de comunicació i de treball en equip
 • Empatia

Competències específiques:

 • Disciplina
 • Voluntat de servei

Idiomes:

 • Nivell Alt de Català i Castellà
 • Anglès nivell mig conversa

Altres:

L’inici de la campanya està prevista pel mes de juny i la finalització al setembre

Horari: nocturn (de 22:00 a 6:00) de dijous a dissabte aproximadament

Contracte: contracte fix discontinu

El servei d’atenció al ciutadà sobre la taxa de residus domèstics de Barcelona que SIRESA prestarà de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2020 contempla les tasques següents:

 • Informació sobre la taxa de residus i resolució de les possibles consultes plantejades pels ciutadans
 • Gestió de les possibles incidències que es puguin produir en el cobrament de la taxa
 • Tramitació de sol·licituds de targetes d’usuari de Punts Verds
 • Registre de les consultes
 • Report de la informació mitjançant informes mensuals i anuals

Requeriments del lloc:

 • Domini de Word, Acces i Excel.
 • Domini català i castellà parlat i escrit.
 • Cicle formatiu superior d’administratiu/va, millor si es tenen coneixements sobre gestió de residus (no és indispensable).
 • Habilitats comunicatives i atenció al client.
 • Capacitat organitzativa i bon coneixement d’ excel, access i entorn web

Horari: de dilluns a dijous   8:00-14:00 15:30-18:00 divendres 8:00-14:00.

Estiu de 8:00-15:00

 

 

Lloc de treball: INFORMADOR/A ADMINISTRATIU/VA OFICINA TMTR       

Descripció del lloc de Treball:

Tasques relacionades amb la informació a la persona usuària i el seguiment de la documentació relacionada amb la Taxa Metropolitana per al Tractament dels Residus. Les consultes s’atenen via telefònica i presencialment.

Funcions:

 • Informar sobre les bonificacions de la TMTR per l’ús de les Deixalleries, que pertoca a cada usuari i de les visites que han efectuat. Complementació de la BBDD de l’EMSHTR.
 • Sol·licitar a la companyia subministradora d'aigües l'historial de cada usuari per tal de veure i calcular si la quota que se'ls aplica és correcta. Calcular la mitjana de consum mensual, tenint en compte els dies facturats i el consum anual. Elaboració de la carta resposta per part de l'Entitat. 
 • Si l'excés de consum és degut a una anomalia en la lectura del comptador, sol·licitar a la companyia l'historial de l'usuari i calcular el consum que li correspon per saber la quota TMTR que li pertany.
 • Tramitar les bonificacions i reduccions d’usos domèstics per sumatoris d’ingressos inferiors al salari mínim, ús de deixalleries, fuites,....
 • Tramitar l'alta de la nova activitat i el nou epígraf i es comunica a la companyia la nova quota a aplicar.
 • Elaborar una base de dades per companyia subministradora amb els usuaris que volen vincular la taxa al rebut de l'aigua de cara a l'any següent.
 • Elaboració d’informes setmanals, mensuals i anuals del número de consultes telefòniques i presencials ateses i la seva corresponent classificació per temes, per municipis i companyies subministradores.

Imprescindible:

Experiència en atenció telefònica i presencial

Bona comunicadora

Molt bon nivell escrit i parlat de Català i Castellà

Bon nivell d’ informàtica

Es valorarà tenir coneixements en Gestió de Residus

Altres:

Es tracta d’un lloc de Treball estable a jornada completa

L’Horari:

De dilluns a dijous de 8:00-14:00 i de 15:30 a 18:00

Divendres de 8:00-14:00

A l’estiu horari intensiu

 

 

EMPRESA: SIRESA.

LLOC DE TREBALL  A COBRIR:   Encarregat de Punt Verd de Barri

Categoria: Encarregat                   

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Funcions:

 • Atenció al públic, rebre els residus aportats pels usuaris i ajudar-los en la seva disposició.
 • Realitzar una tasca activa d’ educació ambiental.
 • Mantenir la instal·lació neta i endreçada, controlant que no s’acumulin els residus (avisant amb antelació al transportista).
 • Conèixer les seves responsabilitats dintre del SIG i aplicar-les.

EXIGÈNCIES:

Formació (nivell) : Estudis mitjans

Formació en PRL: Formació bàsica en PRL. Es valorarà curs bàsic 50 h.

Formació mediambiental: No requerit. Sensibilitat pels temes mediambientals

Es tracta d’un lloc de treball estable.

Send us your Curriculum Vitae

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA is responsible for treatment of your personal data with the exclusive aim of collecting your CV with the aim of including you into our employee selection process. You may exercise your rights recognised by articles 15 to 22 of the General Regulation for Personal Data Protection at any time. More information: Privacy policy.

Guided tours

Grupo TERSA offers guided visits to its facilities through the following programs:

NOTICE: Due to COVID-19, the guided tour service is temporarily suspended.

The objectives of the programme are to raise awareness, taking responsibility, and increasing knowledge related to the correct administration and usage of territorial resources, to improve our environment.

 • Schools
 • University students
 • Adults and general citizens

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 8:00 a 15h

Contact E-Mail: reserves.pmes@amb.cat

Link web: http://www.amb.cat/en/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat

Educational program to promote the knowledge of the city's facilities, facilities and green spaces.

 • Educación infantil (EI)
 • Educación primaria (EP)
 • Educación secundària obligatoria (ESO)
 • Educación secundària post-obligatoria (ESPO)

Information and reservations:

Tel. 93 326 22 23

Telephone service hours: de 9:45 a 14h

Contact E-Mail: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Link web: www.bcn.cat/educacio/pae

Technical visits aimed primarily at:

 • Technical personnel of public and private companies
 • Postgraduate students and masters
 • National and international delegations

Information and reservations:

Tel. 93 462 78 70

Schedule of telephone attention: from 9:30 to 14h

Contact e-mail: visites@tersa.cat