Contacte

Com et podem ajudar?

 

Tens alguna consulta?

Adreça’ns les teves preguntes, comentaris o suggeriments a través dels següents contactes:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Formulari contacte

Envia els teus comentaris o suggeriments, o bé demana informació omplint aquest formulari.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA és el responsable del tractament de les seves dades personals essent la finalitat d’aquest tractament atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi mitjançant el present formulari. Pot exercir els drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades en qualsevol moment. Més informació:  Política de privacitat

Ofertes de feina

TERSA

Denominació del LLoc: Tècnic/a de gestió de projectes

Missió:

Gestionar el desenvolupament tècnic i administratiu dels projectes d'inversió (complint especificacions tècniques, calendari i pressupost) per a la millora de les instal·lacions del grup TERSA, complint amb els estàndards normatius de qualitat ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO500001, aplicant els principis de RSC que hi apliquin.

Funcions:

 • Redacció de Plecs

 • Peticions d'ofertes

 • Redactat de plec tècnic

 • Suport al dept. Jurídic per a elaboració

  de clàusules administratives particulars i contractes.

 • Gestió de llicències d'obres amb l'Ajuntament.

 • Gestió d'Execució de Projectes

 • Seguiment tècnic, mitjançant reunions setmanals a Semesa i Planta del Garraf

 • Solució de problemes tècnics en execució

 • Seguiment econòmic

 • Membre del Comitè Tècnic de la PVE

 • Realitzar seguiment dels projectes de Planta

 • Informar de l'estat dels projectes

 • Presa de decisions que afectin l'operació de la PVE

Requisits Bàsics i Experiència Prèvia:

 • Formació bàsica: Enginyeria Industrial/Química/Mecànica

 • Coneixements específics:

-     Processos termodinàmics
-     Canonades
-     Estructures
-     Electricitat
-     Gestió de projectes
-     Negociació amb Proveïdors

 • Experiència prèvia:

Haver gestionat projectes amb pressupostos superiors a 0,5M€.
Haver format part d'equips tècnics en ambients industrials, preferiblement amb processos energètics.
Haver participat en el seguiment d'obres

 

Què oferim:

 • Retribució flexible.

 • Flexibilitat horària.

 • Contracte Indefinit.

 • Pla de Pensions

 • Tiket Restaurant

 • Teletreball

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Conductor/a punt Verd Mòbil (amb carnet C)

Missió:

La missió és la substitució del personal empleat en les posicions de Conductor/a punt Verd Mòbil, per a suplències de vacances amb possibilitat d'incorporació posterior en cas de vacants de plantilla.

Funcions:

 • Recepció dels residus aportats

 • Control i redacció de les dades de recollida realitzats

 • Buidatge dels residus en els contenidors corresponents

 • Manteniment de la zona de descàrrega del vehicle

 • Manteniment del vehicle

Es Requereix:

 • Experiència 2 mesos. Experiència en la conducció de vehicles pesants.

 • Imprescindible:carnet C en vigor

 • Imprescindible: carnet CAP en vigor

 • Persones amb iniciativa, compromeses, independents, organitzades i planificadores.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte laboral temporal (2 mesos)

 • Jornada completa

 • Salari mensual brut des de 1.600€ a 1.900€

 • Altres beneficis: ajuda familiar fills entre 0 i 16 anys. Dietes diferents horaris en funció de la zona/ persona a substituir.

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 1671€ (torn 38h) / 748€ (torn 16h)

 • Torn 38h: De dilluns a dimecres de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30h/ Dijous i divendres de 8:30h-14:00h

 • Torn 16h:De dijous a divendres de 16:00h a 19:30 h/ Dissabtede 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Supervisor/a se Punts Verds de Barri

Missió:

 • Gestionar la xarxa de Punts verds de Barcelona i personal d'aquestes. Aconseguir un bon funcionament idèntic en totes les instal·lacions i propi d'un servei públic de qualitat. Donant compliment al manual de la persona operària i comunicacions internes descrites en la manera de treballar.

Funcions:

 • Inspeccions

 • Control Variables

 • Control suplències

 • Aprovisionaments materials diversos

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica 

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • Resolució de conflictes

 • Experiència prèvia: 2 anys en gestió d'equips de treball

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació a resultats

 • Cooperació

 • Constància

 • Resolució de problemas

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Coordinació d'equips

Oferim:

 • Contracte Temporal (Fixe Discontinu)

 • Salari brut mensual : 950 € fins a 1000€

 • Contracte fix-discontínu als mesos d' estiu jornada: dijous i divendres: 15:00-20:00 dissabtes: 8:00-14:00 16:00-20:00 tiket restaurant retribució flexible

 • Jornada parcial (20 hores - jornada setmanal)

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SEMESA

Denominació del lloc:

 • Operari/a Envasos

Missió:

 • Fer les tasques de selecció i vigilància en cabina de tría i planta d'envasos a fi d'aconseguir els objectius establerts i complint amb els procediments i normes de seguretat estipulats.

Funcions:

 • Retirar impropis en material de cabina

 • Vigilar i evitar embussos que es produeixin a la planta

 

Es Requereix:

 • No requereix formació básica

 • Coneixement dels diferents tipus de materials.

 • No es requereix experiència previa

Competències Necessàries:

 • Capacitat resolutiva

 • Responsabilitat

 • Puntualitat

 • Compromís

 • Capacitat de servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut anual: 22.000

 • Torn Matí (6h a 14h) / Torn Tarda (14h a 22h) / Torn Nit (22h a 6h)

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Visites guiades

Grup TERSA ofereix visites guiades a les seves instal·lacions a través dels programes següents:

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements relacionats amb la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general

Informació i reserves:

Tel. 93 238 93 51

Horari d'atenció telefònica:  De 8 a 15h

Correu electrònic de contacte:  reserves.compartim@amb.cat

Enllaç web: https://blogs.amb.cat/educacioambiental/contacte/

Programa educatiu per promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Informació i reserves:

Tel. 93 326 22 23

Horari d’atenció telefònica: de 9:45 a 14h

Correu electrònic de contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Enllaç web: www.bcn.cat/educacio/pae

Visites tècniques dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Estudiants universitaris de postgrau i màsters
 • Delegacions d'àmbit nacional i internacional

Informació i reserves:

Tel. 93 462 78 70

Horari d’atenció telefònica: de 9:30 a 14h

Correu electrònic de contacte:  visites@tersa.cat