Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i la navegació a la pàgina web en base a un interès legítim. No obstant això, pot canviar la seva configuració o obtenir més informació sobre aquest tractament aquí Aceptar

Contacte

Com et podem ajudar?

 

Tens alguna consulta?

Adreça’ns les teves preguntes, comentaris o suggeriments a través dels següents contactes:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Formulari contacte

Envia els teus comentaris o suggeriments, o bé demana informació omplint aquest formulari.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA és el responsable del tractament de les seves dades personals essent la finalitat d’aquest tractament atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi mitjançant el present formulari. Pot exercir els drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades en qualsevol moment. Més informació:  Política de privacitat

Ofertes de feina

SIRESA

Categoria professional: ADMINISTRATIU/VA

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Funcions:

 • Recepció i atenció al públic
 • Atendre trucades telefòniques i derivar-les. La majoria de les trucades i consultes es fan en català i la resposta s’hauria de fer en la mateixa llengua. Cal poder atendre les trucades en castellà, si és la llengua de l’interlocutor.
 • Rebre persones que han concertat reunió o es presenten espontàniament i adreçar-les a la persona de referència corresponent segons el tema. Les visites solen ser de representants d’entitats o empreses o bé de mestres o altres perfils de la comunitat educativa.
 • Lliurar materials preparats per ser recollits a la seu de les Secretaries de Barcelona+Sostenible.
 • Gestionar inscripcions a actes i activitats: recepció d’inscripcions a actes per telèfon, correu electrònic i via web; confecció de llistes d’inscrits en bases de dades (Access) i confirmació personalitzada de les inscripcions als interessats.
 • Donar respostes a consultes estàndard per telèfon i correu electrònic.
 • Fer trucades estandaritzades, enviar missatges estandaritzats per correu electrònic i eventualment cartes estandaritzades per correu postal.
 • Gestió de correu electrònic i trameses de publicacions
 • Dur un control actualitzat de l’estoc de publicacions i materials als magatzems.
 • Atendre i gestionar consultes per correu electrònic. La majoria de les consultes es fan en català i la resposta s’hauria de fer en la mateixa llengua. Cal poder atendre les consultes en castellà, si és la llengua de l’interlocutor.

Suport a actes i activitats

  • Cercar i reservar locals disponibles seguint les indicacions de l’equip tècnic.
  • Reservar càterings seguint les indicacions de l’equip tècnic.
  • Preparar “packs” estàndard de materials necessaris per a reunions i altres actes.
  • Imprimir documents i fer fotocòpies.
  • Donar suport logístic durant la realització d’actes i activitats: recepció, llista d’assistents, preparació i distribució de documentació (valorar si també, eventualment, realització de fotografies dels actes).

Tràmits i gestions vinculades als signants de la xarxa Barcelona+Sostenible

 • Actualitzar les bases de dades d’entitats o d’escoles, persones, activitats i contactes (Access).
 • Rebre i fer el buidat dels formularis emplenats en resposta a convocatòries de la Secretaria (fulls d’avaluació, qüestionaris, fitxes de bones pràctiques).
 • Comunicació
 • Actualitzar la llista de distribució del butlletí electrònic.
 • Maquetar documents utilitzant plantilles i estils preestablerts (Word), passar el corrector automàtic de català, transformar arxius Word a pdf.
 • Col·laborar en l’actualització de presentacions en Power Point per a diversos actes i ponències, seguint indicacions de l’equip tècnic de la Secretaria.
 • Obtenció d’indicadors i suport a l’elaboració de memòries de gestió
 • Fer buidats i extreure dades de les bases de dades d’entitats, d’escoles, persones, activitats i contactes a demanda de l’equip tècnic (Access i exportació d’Access a Excel i Word).
 • Confeccionar gràfics seguint indicacions de l’equip tècnic (Excel).

Tràmits administratius

 • Sol·licitar, rebre, registrar i arxivar o derivar al departament corresponent documents administratius (textos de convenis, fotocòpies de NIF, estatuts, certificats conforme s’està al corrent de les obligacions fiscals, poders...).

Gestió interna

 • Assistir i participar a les reunions de coordinació i totes les que es requereixin i redactar-ne les actes.
 • Col·laborar en la redacció d’informes mensuals de gestió i indicadors mensuals de seguiment dels programes

REQUISITS:

 1. Redacció i ortografia correcta en català
 2. Coneixements mitjans d’ofimàtica a nivell d’usuari (Word, Excel, Access i Power Point)
 3. Experiència en tracte amb el públic

Formació (nivell): Cicle formatiu superior en Administració i Gestió (Gestió Administrativa i preferentment, Secretariat).

Formació en PRL: formació bàsica.

Formació mediambiental: es valorarà positivament. És molt important que encara que no tingui formació en l’àmbit sí hi hagi certa sensibilitat en l’educació ambiental i la sostenibilitat.

Altres:

Centre de treball: Fàbrica del Sol

Horari: de dilluns a dijous 8:00-14:00-15:00-17:30 i divendres 8:00-14:00.

Condicions: treball estable.

 

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Explotació Punt Verd de Barri (Tres Torres)

Denominació del lloc de treball:

Encarregat/da Punt Verd de Barri (Tres Torres)

Grup i nivell Professional:

Grup 4 Nivell 2

Lloc superior jeràrquic:

1.- Supervisor/a de PVB

2.- Responsable de Gestió de Punts Verds de Barri

Missió

Atenció al públic i gestió i classificació de dels residus aportats pels usuaris.

Naturalesa i abast del lloc de treball

Activitats i resultats bàsics:

 • Obrir i tancar el PVB en l’horari establert.
 • Control d’accessos de treballadors externs (persones i vehicles)
 • Atenció al públic, rebre els residus aportats pels usuaris, depositar-los en contenidors sempre que sigui possible i assessorar-los.
 • Informar i fer complir les normes de la instal·lació.
 • Classificació, disposició i etiquetatge dels residus perillosos.
 • Conèixer el tractament i aprofitament dels diferents residus, per realitzar una activitat activa d’educació ambiental.
 • Mantenir les instal·lació neta i ordenada, controlant que no s’acumulin els residus (avisant amb antelació al transportista).
 • Conèixer les responsabilitats dins del SIG i aplicar-les.
 • Informació als usuaris sobre descomptes en la TMTR o taxes de recollida municipals, etc.

Requeriments del lloc de treball:

Formació bàsica: estudis mitjans.

Coneixements específics:

Formació bàsica PRL, es valorarà curs 50h.

Sensibilitat pels temes ambientals

Experiència prèvia: molt valorable que hagi treballat abans en algun Punt Verd com a suplent.

Idiomes: parlar i escriure català i castellà.

Envia'ns el teu Currículum Vitae

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA és el responsable del tractament de les seves dades personals essent la finalitat d’aquest tractament recollir el seu CV amb la finalitat de incloure’l als nostres processos de selecció de personal. Pot exercir els drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades en qualsevol moment. Més informació: Política de Privacitat.

Visites guiades

Grup TERSA ofereix visites guiades a les seves instal·lacions a través dels programes següents:

 

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements relacionats amb la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general

Informació i reserves:

Tel. 93 238 93 51

Horari d'atenció telefònica:  De 8 a 15h

Correu electrònic de contacte:  reserves.pmes@amb.cat

Enllaç web: http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat.html

Programa educatiu per promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Informació i reserves:

Tel. 93 326 22 23

Horari d’atenció telefònica: de 9:45 a 14h

Correu electrònic de contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Enllaç web: www.bcn.cat/educacio/pae

Visites tècniques dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Estudiants universitaris de postgrau i màsters
 • Delegacions d'àmbit nacional i internacional

Informació i reserves:

Tel. 93 462 78 70

Horari d’atenció telefònica: de 9:30 a 14h

Correu electrònic de contacte:  visites@tersa.cat