Contacte

Com et podem ajudar?

 

Tens alguna consulta?

Adreça’ns les teves preguntes, comentaris o suggeriments a través dels següents contactes:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Formulari contacte

Envia els teus comentaris o suggeriments, o bé demana informació omplint aquest formulari.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA és el responsable del tractament de les seves dades personals essent la finalitat d’aquest tractament atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi mitjançant el present formulari. Pot exercir els drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades en qualsevol moment. Més informació:  Política de privacitat

Ofertes de feina

TERSA

TERSA necessita cobrir una suplència d'un/a Enginyer/a Químic, per gestionar diferents tipus de dades de planta, realitzar el seguiment dels indicadors i, així, poder obtenir els objectius necessaris per garantint el control pressupostari.

Les principals tasques a assolir són:


CONTROL DADES EXPLOTACIÓ / INDICADORS DE PRODUCCIÓ

 • Dades bàscula, dades plantes de tractaments d'aigües.

 • Seguiments indicadors de producció. Elaboració i control de documentació de planta.

 • Gestió contractual del manteniment en plantes de tractament d'aigües i control analític de l'aigua en calderes.

 • Assegurar correcte dosatge d'additius.

 • Avaluar grau de compliment dels indicadors de planta.

 

SEGUIMENT PRESSUPOSTARI

Control albarans. Seguiment pressupostari mensual i anual de la planta industrial i tractament d'aigües.

 

TANCAMENTS MENSUALS I ANUALS

Elaboració de certificacions per facturació i informes de tancament.

 

Requisits:

Coneixements específics: Màster en sistemes de Qualitat / Plantes de tractament d'aigües / Comptabilitat / Formació en recurs preventiu / Formació mediambiental

Experiència prèvia mínima de 2 anys en: coneixement de sistemes de gestió de qualitat, tractament d'aigües residuals o similars.

Oferim:

- Contracte temporal substitució IT

- Horari: De dilluns a dijous de 8:00 h a 17:15 h (partida) i els divendres de 8:00 h a 15:00 h (intensiu). Durant uns mesos d'estiu, jornada intensiva de dilluns a divendres

- Salari32.485,81€ bruts /anuals

- Bon ambient laboral

- Opció teletreball

- Tiquet restaurant durant la jornada partida

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

 

Incorporació immediata.

Empresa especialitzada en la gestió de serveis ambientals, cerca a un/a tècnic/a de PRL, que ajudi a controlar i actualitzar el sistema de gestió de PRL del grup empresarial, mitjançant l'execució i implantació legal en matèria; amb l'objectiu d'aconseguir la millora contínua a nivell preventiu.

Principals tasques:

- Promoure la prevenció en l'empresa i la seva integració en aquesta.

- Disseny i implantació de campanyes informatives, divulgatives i de recordatori.

- Participar activament en la planificació de les activitats preventives.

- Anàlisi del resultat de les inspeccions de seguretat periòdiques.

- Gestió i recerca AT.

- Selecció dels continguts formatius de la programació anual de formació en funció de les necessitats detectades.

- Comunicació constant entre supervisors i diferents departaments.

- Redacció d'informes, instruccions PRL i material divulgatiu de PRL.

- Visites d'inspecció centres de treball.

- Resolució de consultes, incidències i valoració de propostes de millores.

- Disseny, implantació, formació de PEI i simulacres.

- Col·laboració en reunions de CAE i CSSL i Auditories.

- Gestió de projectes propis de PRL referent a aspectes tècnics, de programació i implantació, etc.

Requisits:

Formació bàsica:

- Nivell superior en Prevenció de Riscos Laborals (màster universitari)

- Grau universitari en Prevenció i Seguretat Integral o Formació universitària relacionada amb el sector de la gestió de residus o sector industrial (enginyeria, etc.)

Coneixements específics:

- Legislació i normativa de seguretat i salut laboral

- ISO 45001

Experiència prèvia mínima 2 anys com: tècnic superior PRL en Servei de Prevenció Propi (SPP) en empresa del sector o en Servei de Prevenció Aliè (SPA) portant empreses del sector de la gestió de residus o sector industrial.

Permís de conduir en vigor

Treballs en altura

Oferim:

 • Contractes temporals per a suplir baixa de maternitat i vacances (8 mesos - 1 any aprox.)

 • Horari: dilluns a dijous de 8:00h a 17:15h i els divendres de 8:00h a 15:00h. Durant els mesos d'estiu, de dilluns a divendres jornada intensiva de 8:00h a 15:00h

 • Salari: 32.485,81€bruts/anuals

 • Tiquet Restaurant durant les jornades partides

 • 30 min flexibilitat horària

 • KM

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

 

Incorporació immediata

 

Envia'ns el teu Currículum Vitae

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza  que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat  Recursos Humans responsabilitat del  Grup Tersa, que esta format per les empreses Tractament i Selecció de Residus, S.A.( A08800880) , Selectives Metropolitanes, S.A. (A60191368) i Solucions Integrals per als Residus, S.A.( A62439807).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els processos de selecció d’aquestes empreses.
Aquestes dades no seran transmeses a tercers, sense el seu consentiment previ, i seran conservades, per un període no superior a 1 any, des de la seva obtenció, posteriorment seran destruïts de forma confidencial.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, de limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Tersa, en Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o be per correu electrònic a privacitat@tersa.cat
Tanmateix, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de a o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en dpd@tersa.cat

Visites guiades

Grup TERSA ofereix visites guiades a les seves instal·lacions a través dels programes següents:

NOTA: a causa de la COVID-19, el servei de visites guiades presencials està suspès temporalment.

Com a alternativa, s'ha habilitat un recorregut virtual que es realitza de forma telemàtica i amb l'acompanyament d'un educador/a. 

Per a tramitar una reserva, poseu-vos en contacte amb

Telèfon: 93 238 93 51 

Adreça de correu: reserves.compartim@amb.cat 

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements relacionats amb la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general

Informació i reserves:

Tel. 93 238 93 51

Horari d'atenció telefònica:  De 8 a 15h

Correu electrònic de contacte:  reserves.compartim@amb.cat

Enllaç web: https://blogs.amb.cat/educacioambiental/contacte/

Programa educatiu per promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Informació i reserves:

Tel. 93 326 22 23

Horari d’atenció telefònica: de 9:45 a 14h

Correu electrònic de contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Enllaç web: www.bcn.cat/educacio/pae

Visites tècniques dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Estudiants universitaris de postgrau i màsters
 • Delegacions d'àmbit nacional i internacional

Informació i reserves:

Tel. 93 462 78 70

Horari d’atenció telefònica: de 9:30 a 14h

Correu electrònic de contacte:  visites@tersa.cat