Contacte

Com et podem ajudar?

 

Tens alguna consulta?

Adreça’ns les teves preguntes, comentaris o suggeriments a través dels següents contactes:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Formulari contacte

Envia els teus comentaris o suggeriments, o bé demana informació omplint aquest formulari.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA és el responsable del tractament de les seves dades personals essent la finalitat d’aquest tractament atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi mitjançant el present formulari. Pot exercir els drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades en qualsevol moment. Més informació:  Política de privacitat

Ofertes de feina

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Conductor/a punt Verd Mòbil (amb carnet C)

Missió:

La missió és la substitució del personal empleat en les posicions de Conductor/a punt Verd Mòbil, per a suplències de vacances amb possibilitat d'incorporació posterior en cas de vacants de plantilla.

Funcions:

 • Recepció dels residus aportats

 • Control i redacció de les dades de recollida realitzats

 • Buidatge dels residus en els contenidors corresponents

 • Manteniment de la zona de descàrrega del vehicle

 • Manteniment del vehicle

Es Requereix:

 • Experiència 2 mesos. Experiència en la conducció de vehicles pesants.

 • Imprescindible:carnet C en vigor

 • Imprescindible: carnet CAP en vigor

 • Persones amb iniciativa, compromeses, independents, organitzades i planificadores.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte laboral temporal (2 mesos)

 • Jornada completa

 • Salari mensual brut des de 1.600€ a 1.900€

 • Altres beneficis: ajuda familiar fills entre 0 i 16 anys. Dietes diferents horaris en funció de la zona/ persona a substituir.

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 1671€ (torn 38h) / 748€ (torn 16h)

 • Torn 38h: De dilluns a dimecres de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30h/ Dijous i divendres de 8:30h-14:00h

 • Torn 16h:De dijous a divendres de 16:00h a 19:30 h/ Dissabtede 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Informador/a de campanya “Soroll”

Missió:

 • Informar i sensibilitzar als ciutadans de la ciutat de Barcelona sobre aspectes de civisme i reducció del soroll derivat del lleure nocturn.

Funcions:

 • Informació a la usuària

 • Recollida de dades

 • Observació de l’estat de les zones d’actuació

Es Requereix:

 • Cicles formatius relacionats amb l’àmbit Social i/o Ambiental. Pot no tenir estudis específics relacionats, però experiència de 2 anys relacionada amb l’atenció al públic, educador/a o integrador/a social.

 • Pedagogia aplicada a l’atenció al públic.

 • Idiomes: Imprescindibles català i castellà nivell natiu.

 • Valorable nivell mitjà-alt de tercera llengua.

 • Noves tecnologies: mòbils, tauletes.

 • Experiència Prèvia en Atenció al públic.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat del servei

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

 • Impacte i influència

 • Orientació a resultats

 • Orientació al client

 • Capacitat analítica

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Presa de decisions

 • Tolerància a la pressió

 • Planificació i organització

 • Preocupació per l'ordre i la qualitat

Oferim:

 • Contracte Fix Discontinu

 • Salari brut mensual: 1.502,95

 • Dijous / Divendres / Dissabte de 21:00h a 2:00h o de 21:00h a 4:00h (segons districte)

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Responsable coordinació Aula Ambiental Ciutat Vella

Missió:

 • Gestionar i coordinar l’Aula Ambiental del Districte de Ciutat Vella. Les funcions bàsiques de l’Aula Ambiental són:

  • Oferir informació en temàtiques ambientals i de sostenibilitat en general, i específicament esdevenir un centre de referència en informació sobre l’alimentació sostenible, producció i consum responsable, economia circular, reducció de la petjada ambiental, lluita contra el canvi climàtic, respectar la biodiversitat i els ecosistemes, aliments de temporada, Km 0 i comerç de proximitat, residu zero: comprar sense embolcalls, etc. Aquesta informació pot ser en format activitat, taller, visita, ruta, notícia, exposició, joc...

  • Oferir assessorament i suport ambiental en general, i d’acord amb les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat aprovades per l’Ajuntament de Barcelona, a la ciutadania en general, a les entitats, a agents de promoció econòmica del Districte (en especial a comerciants).

Funcions:

 • Gestió dels recursos humans, materials i econòmics que se li assignin.

 • Coordinació amb el/la tècnic/a referent del Districte de Ciutat Vella

 • Coordinació amb la secretaria tècnica de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona.

 • Interlocució i assessorament a entitats, escoles, i veïns/es del Districte, generant vincles entres elles, fomentant i acompanyant el treball en xarxa, col·laboratiu i comunitari.

 • Detecció i impuls del treball conjunt entre diferents actors del territori.

 • Coneixement dels diferents equipaments del Districte, facilitant eines per tal que incorporin la perspectiva transversal en matèria medi ambiental, en les seves activitats i processos.

 • Col·laborar i donar suport al Districte de Ciutat Vella en l’elaboració de projectes i/o disseny de materials que li siguin encarregats.

 • Gestionar el pla de comunicació, seguint les directrius del Districte i coordinant-se amb la XEAB (determinar web i adreces@bcn.cat) .

 • Disseny del programa d’activitats quadrimestral de l’Aula Ambiental que s’ofereix a la ciutadania en general.

 • Assessorament a entitats, veïns/es, escoles, equipaments en matèria ambiental.

 • Assessorament al Districte seguint les línies estratègiques i els plans municipals en matèria de sostenibilitat i acció climàtica.

 • Supervisar la memòria i informe d’avaluació anual de l’equipament.

 • Coordinació amb el Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella, per la organització de les activitats.

 • Coordinació amb els equips de dinamització d’espais públics del Districte.

 • Per l’execució de les activitats de ciutat, coordinar-se amb la XEAB.

 • Coordinar-se amb el servei comunitari i intercultural del Districte de Ciutat Vella i comptar amb el servei per les activitats que sigui necessari (comunitat paquistanesa, filipina, magrebí, bangla)

Es Requereix:

Formación bàsica:

 • Llicenciatura/grau relacionats amb les ciències ambientals, biologia, o similar.

Experiència prèvia:

 • Haurà de demostrar experiència en gestió de recursos econòmics i humans.

 • Disseny i realització de programes i activitats d’educació ambiental.

 • Seria interessant que tingués formació i/o experiència en gestió de compostadors de matèria orgànica.

Competències genèriques:

 • Capacitat de lideratge i de coordinació de l’equip i foment de la cohesió de l’equip.

 • Capacitat d'organització i gestió.

 • Habilitats de comunicació.

 • Habilitats en l’atenció al públic, facilitador/a per les relacions interpersonals, adaptant-se als diferents perfils de població i atenent a la diversitat funcional, cognitiva, cultural i social.

 • Bona competència oral i escrita.

Idiomes:

 • Nivell C català o superior.

 • Nivell First Certificate d’anglès o superior.

Especificacions del lloc:

Jornada de 40 hores/setmana de dilluns a diumenge.

Horari de la programació d’activitats:

 • La programació serà trimestral, es realitzarà en horari de matí (de 10h a 14h) o bé de tarda (entre 17h i 21h) de dilluns a diumenge.

Horari d’atenció al públic a l’Aula:

 • L’horari d’obertura de l’equipament serà dimarts i dijous de 10h-13h, i dimecres de 16-19h. (9h/setmana)

 • L’equipament romandrà tancat al públic durant el mes d’agost, però el servei de gestió dels compostadors es mantindrà 1 dia/setmana durant aquest mes.

Oferim:

 • Contracte Fix 

 • Salari brut anual: 28.000€-29.000€

 • Ajudes familiars

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Tècnic/a gestió Aula Ambiental Ciutat Vella

Missió:

 • Informar, assessorar i donar suport ambiental de l’Aula Ambiental del Districte de Ciutat Vella així com executar les activitats  educatives. Les funcions bàsiques de l’Aula Ambiental són:

  • Oferir informació en temàtiques ambientals i de sostenibilitat en general, i específicament esdevenir un centre de referència en informació sobre l’alimentació sostenible, producció i consum responsable, economia circular, reducció de la petjada ambiental, lluita contra el canvi climàtic, respectar la biodiversitat i els ecosistemes, aliments de temporada, Km 0 i comerç de proximitat, residu zero: comprar sense embolcalls, etc. Aquesta informació pot ser en format activitat, taller, visita, ruta, notícia, exposició, joc...

  • Oferir assessorament i suport ambiental en general, i d’acord amb les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat aprovades per l’Ajuntament de Barcelona, a la ciutadania en general, a les entitats, a agents de promoció econòmica del Districte (en especial a comerciants).

Funcions:

 • Desenvolupament i execució del servei d’informació, assessorament i suport ambiental.

 • Donar suport tècnic a la Coordinació de l’equipament, en les activitats educatives, en el treball comunitari territorial, i en qualsevol altra acció que es derivi de les tasques encomanades.

 • Elaboració, programació i execució dels programes d’activitats educatives.

 • Assessorar i acompanyar els equipaments, entitats, escoles i veïns/es

 • Impulsar, definir i acompanyar el seguiment d’accions educatives comunitàries i de transformació ciutadana amb públic adult i familiar.

 • Recollida i seguiment dels indicadors acordats i realització de la memòria i informe d’avaluació anual de l’equipament.

 • Qualsevol altra tasca tècnica que es derivi de la gestió de l’equipament.

Es Requereix:

Formación bàsica:

 • Llicenciatura/grau relacionats amb les ciències ambientals, biologia, o similar.

 • Domini de processadors de textos, bases de dades, fulls de càlcul, presentacions i tractament d’imatges.

Experiència prèvia:

 • Experiència en disseny, programació i execució d’accions educatives ambientals.

 • Experiència de treball en equip.

 • Experiència de treball comunitari amb associacions i entitats.

 • Experiència gestió d’activitats o projectes que comportin la coordinació amb diferents agents (ciutadania, entitats, associacions, equipaments públics i/o privats,...)

 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari avançat i coneixement i experiència en continguts web i xarxes socials.

Competències genèriques:

 • Capacitat de treball en equip.

 • Capacitat de organització i gestió.

 • Habilitats de comunicació.

 • Habilitats en l’atenció al públic, facilitador/a per les relacions interpersonals, adaptant-se als diferents perfils de població i atenent a la diversitat funcional, cognitiva, cultural i social.

 • Bon competència oral i escrita.

Idiomes:

 • Nivell C català o superior.

 • Nivell First Certificate d’anglès o superior.

Especificacions del lloc:

Jornada de 40 hores/setmana de dilluns a diumenge.

Horari de la programació d’activitats:

 • La programació serà trimestral, es realitzarà en horari de matí (de 10h a 14h) o bé de tarda (entre 17h i 21h) de dilluns a diumenge.

Horari d’atenció al públic a l’Aula:

 • L’horari d’obertura de l’equipament serà dimarts i dijous de 10h-13h, i dimecres de 16-19h. (9h/setmana)

 • L’equipament romandrà tancat al públic durant el mes d’agost, però el servei de gestió dels compostadors es mantindrà 1 dia/setmana durant aquest mes.

Oferim:

 • Contracte Fix 

 • Salari brut anual: 27.000€-28.000€

 • Ajudes familiars

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SEMESA

Denominació del lloc:

 • Operari/a Envasos

Missió:

 • Fer les tasques de selecció i vigilància en cabina de tría i planta d'envasos a fi d'aconseguir els objectius establerts i complint amb els procediments i normes de seguretat estipulats.

Funcions:

 • Retirar impropis en material de cabina

 • Vigilar i evitar embussos que es produeixin a la planta

 

Es Requereix:

 • No requereix formació básica

 • Coneixement dels diferents tipus de materials.

 • No es requereix experiència previa

Competències Necessàries:

 • Capacitat resolutiva

 • Responsabilitat

 • Puntualitat

 • Compromís

 • Capacitat de servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut anual: 22.000

 • Torn Matí (6h a 14h) / Torn Tarda (14h a 22h) / Torn Nit (22h a 6h)

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Envia'ns el teu Currículum Vitae

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza  que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat  Recursos Humans responsabilitat del  Grup Tersa, que esta format per les empreses Tractament i Selecció de Residus, S.A.( A08800880) , Selectives Metropolitanes, S.A. (A60191368) i Solucions Integrals per als Residus, S.A.( A62439807).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els processos de selecció d’aquestes empreses.
Aquestes dades no seran transmeses a tercers, sense el seu consentiment previ, i seran conservades, per un període no superior a 1 any, des de la seva obtenció, posteriorment seran destruïts de forma confidencial.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, de limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Tersa, en Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o be per correu electrònic a privacitat@tersa.cat
Tanmateix, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de a o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en dpd@tersa.cat

Visites guiades

Grup TERSA ofereix visites guiades a les seves instal·lacions a través dels programes següents:

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements relacionats amb la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general

Informació i reserves:

Tel. 93 238 93 51

Horari d'atenció telefònica:  De 8 a 15h

Correu electrònic de contacte:  reserves.compartim@amb.cat

Enllaç web: https://blogs.amb.cat/educacioambiental/contacte/

Programa educatiu per promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Informació i reserves:

Tel. 93 326 22 23

Horari d’atenció telefònica: de 9:45 a 14h

Correu electrònic de contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Enllaç web: www.bcn.cat/educacio/pae

Visites tècniques dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Estudiants universitaris de postgrau i màsters
 • Delegacions d'àmbit nacional i internacional

Informació i reserves:

Tel. 93 462 78 70

Horari d’atenció telefònica: de 9:30 a 14h

Correu electrònic de contacte:  visites@tersa.cat