Valorització
de residus

Es tracta del procés de separació i classificació dels diferents tipus d’envasos lleugers provinents de la recollida selectiva realitzada per la ciutadania a través dels contenidors grocs situats a la via pública.

D’aquesta manera, es poden recuperar per a la seva valorització i reciclatge, reduint el seu impacte ambiental.

Es seleccionen els diferents tipus d’envasos lleugers com els envasos de plàstic, la fracció de plàstic mix, envasos metàl·lics i envasos per a begudes i aliments (brics).

Hem recuperat més de 12.000 tones d'envasos de plàstic durant l’any 2019, fet que permet estalviar més de 24.000 tones de petroli en la fabricació de nous materials plàstics.

Instal·lació

 

L’activitat de tractament i selecció d’envasos lleugers es duu a terme al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà- Viladecans.

La planta de selecció d’envasos lleugers és una instal·lació especialitzada en la selecció dels envasos per composició. La seva estructura és la següent:

  • Zona de recepció d’envasos: àrea on s’aboquen els envasos provinents de la recollida selectiva, un cop pesats. Aquests envasos s’envien a la zona de selecció mitjançant cintes transportadores.
  • Zona de selecció: a l'inici del procés, hi ha una màquina de cribratge que s’encarrega de segregar els envasos en funció del seu volum i un obridor de bosses facilita el posterior triatge. A continuació, comença la selecció dels envasos segons la composició, les propietats magnètiques, volumètriques o per densitat. Per últim, es realitza un triatge manual per a la millora de la qualitat final.
  • Zona de premsar i embalar: zona de premsatge i embalatge per facilitar el transport fins a les plantes de recuperació final.
  • Zona de magatzem: àrea d'emmagatzematge dels materials seleccionats i que estan pendents de ser transportats a les instal·lacions de reciclatge.

Per tal d’augmentar l’eficiència energètica de la instal·lació, la planta compta amb una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, que permeten reduir en un 25% el consum d’energia elèctrica.

Dades d’interès

24.845

tones d’envasos lleugers tractades

66,5 %

d'envasos recuperats

*Dades corresponents a l’any 2022