Grup TERSA

Qui Som

 

Som una companyia pública, que opera a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialitzada en la gestió de serveis ambientals relacionats amb l’economia circular.

A través de la nostra activitat proporcionem solucions al repte que suposa la gestió dels residus i la generació i comercialització d’energies renovables, i promovem el compromís de la ciutadania amb el seu entorn.

Grup TERSA està format per les societats TERSA, SEMESA i SIRESA.

Més de 400 persones formen part de l’equip professional de Grup TERSA

Missió, Visió i Valors

 

Missió

La nostra missió és gestionar serveis mediambientals a l’àrea metropolitana de Barcelona relacionats amb l’economia circular, la valorització de residus municipals, la generació, comercialització i altres serveis relacionats amb les energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

Treballem amb vocació de servei públic per a les administracions, amb el convenciment que el destinatari final és la ciutadania i amb l’objecte de millorar, mitjançant la nostra actuació, la societat i l’entorn.

 

Visió

Aspirem a ser un Grup d’empreses expert i referent en economia circular (residus, energies renovables i altres àmbits de la sostenibilitat), amb un model de direcció compromès amb els criteris de Responsabilitat Social Corporativa. Aquest sistema ens permetrà prendre les millors decisions envers els nostres grups d’interès, assegurar la sostenibilitat de l’organització a partir de la gestió eficient i transparent de les nostres operacions i promoure el desenvolupament professional de les persones que en formem part.

Integrem la gestió del coneixement i la innovació per disposar de les millors tecnologies i sistemes de gestió.

Valors

Sostenibilitat

 • Treballem amb la vocació de generar beneficis socials (influència positiva en l’entorn i potenciació del nostre capital humà), ambientals (minimització de l’impacte en el medi i millora de la qualitat de vida de les persones) i econòmics (eficiència en l’ús dels recursos).

 • Fonamentem aquest treball en la presa de decisions i comportaments que es materialitzin en processos respectuosos amb el medi ambient, orientats a la consecució d'objectius socials, econòmics i ambientals assolibles, i que siguin objecte de revisió, replantejament i ajustament a la realitat de cada moment, amb continuïtat en el temps.

 

Transparència

 • Estem compromesos amb una gestió transparent: compartim la informació veraç a tots els nivells interns i externs de l'organització per transmetre confiança i promoure la corresponsabilitat.

Innovació

 • Apostem tant per l’aplicació de les millors tecnologies disponibles com per la incorporació de noves dinàmiques de gestió, per anticipar-nos al futur i afrontar-lo amb les millors garanties possibles.

 • Orientem les persones per a la innovació constant en les seves tasques diàries, aportant idees, materialitzant-les en els seus llocs de treball i potenciant la gestió del coneixement.

 • Ens comprometem amb la millora contínua i la qualitat de les nostres activitats i serveis, sempre garantint les expectatives dels nostres grups d’interès, a través de la innovació.

Estructura i activitats

El nostre accionariat es distribueix entre l’Ajuntament de Barcelona, a través de la societat Barcelona de Serveis Municipals SA (B:SM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i els ajuntaments metropolitans de Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, el Papiol, Santa Coloma de Gramenet, Castellbisbal i Barberà del Vallès.

L’estructura principal del grup la conformen TERSA i les filials SEMESA i SIRESA, les dues societats participades en un 100% per TERSA. El grup també integra altres societats participades.

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA)

 • Barcelona Energia

 • Instal·lacions fotovoltaiques

 • Aprofitament energètic de biogàs

 • Valorització energètica de residus municipals

SEMESA

Selectives Metropolitanes S.A. (SEMESA)

 • Selecció d’envasos lleugers

 • Tractament de residus voluminosos i fusta

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus S.A. (SIRESA)

 • Punts verds i deixalleries

 • Recollida i transport de residus de punts verds i deixalleries

 • Ecogestió: serveis d’inspecció, formació i projectes ambientals

 • Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible

Història

1975 Inauguració de la Planta de Valorització Energètica (PVE). Inici de l'explotació a càrrec de les empreses responsables de la construcció.

1983 Constitució de Tractament i Eliminació de Residus, S.A. (TERSA), que posteriorment canviaria la seva denominació a Tractament i Selecció de Residus, S.A.

1992 Constitució de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA)

1997 Canvi de la composició accionarial de la societat TERSA, que esdevé una companyia de capital totalment públic.

2000 Constitució de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA)

2006 Posada en marxa de l'Ecoparc del Mediterrani; que juntament amb la PVE conformen la Planta Integral de Valorització de Residus.

2009 Inici de l’encàrrec de gestió de les instal·lacions fotovoltaiques municipals i del programa Agenda 21, actualment Barcelona + Sostenible.

2008-2014 Execució dels treballs del Pla Director per a  l'adequació de la PVE al nou model de gestió de residus municipals a Catalunya.

 

2014-2015 Execució dels treballs d’optimització del Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans

2018 Inici de l’encàrrec de gestió de la Planta d’aprofitament energètic de biogàs, al Garraf

2018 Inici de l’activitat de Barcelona Energia, la comercialitzadora pública de l’àrea metropolitana de Barcelona

Galeria d’imatges