Energia renovable

Aprofitament energètic de biogàs

 

El biogàs és un gas combustible que es genera per la descomposició de la matèria orgànica present en els residus. És considerat una font d’energia renovable, ja que s’utilitza per a la generació d’energia elèctrica. 

La Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs, gestionada per TERSA, permet la producció i comercialització d’energia elèctrica, gràcies al procés de recuperació del biogàs dels residus de l’antic abocador del Garraf.

Amb l’aprofitament energètic del biogàs evitem alliberar més de 60.000 t de CO2 a l’atmosfera.

Instal·lació

 

La Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs es troba al dipòsit controlat de la Vall d’en Joan, al Garraf.

Per captar el biogàs, es disposa de més de 300 pous que tenen uns 20 metres de fondària, de mitjana, excavats a la massa de residus i distribuïts uniformement per la superfície del dipòsit controlat.

Els pous estan connectats a una xarxa de col·lectors que envia el biogàs als motors de cogeneració. Així el biogàs captat és utilitzat com a combustible per a la generació d’electricitat i s’evita el seu alliberament directe a l’atmosfera, minimitzant la seva contribució a l’efecte d'hivernacle.

Finalment, l’energia elèctrica obtinguda, 100% renovable, es ven a la xarxa elèctrica.

 

Dades d’interès

27.038

MWh d’energia elèctrica generada

20.874.114

Nm3 biogàs captat

*Dades corresponents a l’any 2022