Energia renovable

Instal·lacions fotovoltaiques

 

TERSA realitza la gestió integral de les Instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica (IESFV) d’edificis i equipaments municipals de la ciutat Barcelona i l’àrea metropolitana. La més emblemàtica és la instal·lació fotovoltaica de la pèrgola del Fòrum.

La gestió integral inclou les actuacions necessàries per assegurar-ne el normal funcionament i optimitzar la producció elèctrica d’acord amb les característiques tècniques de cadascuna d’elles.

Es diferencien dues modalitats de gestió: l’explotació d’instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a la xarxa elèctrica per a la venda d’energia i les fotovoltaiques d’autogeneració per a l’autoconsum.

TERSA també promou la generació renovable amb l’impuls i execució d’un projecte de finançament col·lectiu ('crowdlending') per a la construcció d’una instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic Convent Sant Agustí.

Gràcies a les més de 95 instal·lacions fotovoltaiques, cada any s’evita l’emissió de 624,23 tones de CO2 a l’atmosfera.

Instal·lacions

 

Les IESFV són instal·lacions solars situades a les teulades i façanes d'edificis municipals com ara escoles bressol, centres cívics, biblioteques, col·legis, etc., i que tenen com a objectiu impulsar la generació d'energia solar a la ciutat de Barcelona i als municipis de l’àrea metropolitana.

Entre les IESFV connectades a la xarxa destaquen les pèrgoles del Bon Pastor i de Vallbona, la Casa Consistorial i l’Escola Tàber. Entre les IESFV d’autogeneració destaquen el Centre Social del Raval, la Biblioteca Joan Miró, el Centre Sociosanitari El Carme de Badalona i La Farga de L’Hospitalet de Llobregat.

En l’àmbit metropolità també trobem les fotolineres, unes estacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics. L'electricitat d’aquestes estacions és bidireccional: l’energia elèctrica prové dels panells fotovoltaics associats a la fotolinera i els excedents s’injecten a l’edifici metropolità adjacent.  

La pèrgola fotovoltaica del Fòrum

 

Amb una superfície superior als 3.400 m2, la pèrgola fotovoltaica del Fòrum és una enorme superestructura visible des de municipis situats a 30 km de Barcelona.

Capaç de generar energia elèctrica per a 200 llars a l’any, es va construir l’any 2004 dins del projecte del Fòrum Universal de les Cultures i es va basar en l’esperit de sostenibilitat i aprofitament dels recursos naturals que caracteritza la ciutat de Barcelona.

 

La Teulada

 

TERSA gestiona La Teulada, un servei metropolità d’assessorament a la ciutadania i PIMEs en matèria d’autoconsum fotovoltaic. El seu objectiu és guiar a les persones interessades a generar la seva pròpia electricitat renovable i consumir-la a casa, a la comunitat de veïns, al seu negoci o empresa.

L’atenció és personalitzada i s’ofereix a través de diferents canals per a facilitar l’experiència de la persona usuària. El servei funciona com a finestra única per resoldre dubtes tècnics, administratius o econòmics.

Actualment, TERSA ofereix aquest servei en els municipis de Viladecans, Barberà del Vallès, el Papiol, Sant Cugat del Vallès i Sant Feliu de Llobregat, i Sant Just Desvern.

Dades d’interès

177

instal·lacions fotovoltaiques

3.935.640

kWh d’energia elèctrica generada

*Dades corresponents a l’any 2022