Promoció de 
la sostenibilitat

Ecogestió

 

SIRESA ofereix els coneixements i l’experiència en consultoria ambiental i en actuacions de comunicació i educació ambiental a entitats públiques i privades, per tal de participar en la creació d’un entorn millor per viure.

Des dels serveis d’Ecogestió s’aporten solucions en els àmbits relacionats amb la sostenibilitat i el respecte del medi ambient, i especialment en la gestió dels residus municipals.

Des de l’any 2004 SIRESA duu a terme la campanya de sensibilització ambiental per respectar i preservar les platges barcelonines.

Serveis

 

Inspecció i control

Servei d’inspecció i seguiment de la gestió selectiva dels residus a les activitats comercials de la ciutat de Barcelona.

 

Formació i comunicació

El servei de formació i comunicació compta amb les següents activitats:

  • Accions formatives: xerrades de gestió de residus i de bones pràctiques ambientals, així com visites guiades als punts verds, adaptades a diferents col·lectius.

  • Actuacions de comunicació i educació ambiental.

  • Campanyes de sensibilització ciutadana com la campanya de sensibilització ambiental a les platges de Barcelona i la campanya de reducció del soroll causat per l’oci nocturn.

Projectes ambientals

El servei de projectes inclou la gestió de les activitats següents:

  • Suport tècnic: assessorament tècnic en l’àmbit de la gestió de residus i execució de projectes.

  • Oficina d’atenció ciutadana de la Taxa de Recollida de Residus domèstics de Barcelona. La taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars és un tribut ambiental destinat a la correcta gestió dels residus domèstics que es generen a la ciutat de Barcelona.

 

  • Central de reserves del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat “Compartim un futur”Aquest Programa fomenta activitats i visites guiades a instal·lacions de l’àrea metropolitana adreçades a diferents col·lectius.

Dades d’interès

8.059

inspeccions realitzades

127

accions formatives

184.108

persones ciutadanes informades a les campanyes de sensibilització

501

caracteritzacions de matèria orgànica

1.462

consultes ateses a l'Oficina d’informació de la taxa de residus domèstics de Barcelona

2.784

reserves gestionades del programa “Compartim un futur”

*Dades corresponents a l’any 2022