News

Grup TERSA s‘uneix al Clúster de Bioenergia de Catalunya

Grup TERSA s’ha adherit al Clúster de Bioenergia de Catalunya (CBC) amb l’objectiu de continuar impulsant i millorant la seva activitat en benefici d’una gestió sostenible i eficient de les fonts d’energia verda, com per exemple el biogàs.

El Clúster de Bioenergia de Catalunya treballa per fomentar el negoci de la bioenergia i compta amb més de 120 associats del sector de la biomassa i del biogàs que promouen projectes estratègics per al sector i estableixen sinergies entre els diferents actors. Amb l’adhesió de Grup TERSA al CBC, que es va fer efectiva el passat 8 de juny, l’empresa pública pretén compartir coneixement, afavorir noves aliances i conèixer de prop les novetats i les problemàtiques del sector.

La Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs, gestionada per Grup TERSA

Grup TERSA gestiona des de 2018 la Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs, situada a la Vall d’en Joan, l’antic abocador del Garraf, on es duu a terme la recuperació del biogàs dels residus i la seva transformació en energia renovable. El passat 2022 es va captar un total de 20.874.114 Nm3 de biogàs, un increment del 5,89 % respecte del que es va captar el 2021. A més, la planta va generar 27.038,09 MWh d’energia elèctrica renovable l’any passat, un 1,57 % més que la xifra generada el 2021, que va arribar als 26.621,97 MWh. La major part d’aquesta energia d’origen renovable es va destinar a la seva comercialització a la xarxa elèctrica i una petita part va ser destinada a l’autoconsum. Gràcies a l’activitat de la planta i a partir de la combustió de biogàs valoritzat provinent del dipòsit controlat, l’any passat es va evitar l’emissió de l’equivalent a 166.620,16 tones de CO2 a l’atmosfera.

Grup TERSA reafirma així el seu compromís amb la millora i la innovació contínua dels seus serveis per avançar cap a un model de gestió més eficient i sostenible. Amb l’objectiu d’impulsar la transició energètica tot fomentant l’ús dels residus per generar energia renovable i reduir la dependència dels combustibles fòssils, l’aliança amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya permetrà a Grup TERSA impulsar el desenvolupament de la bioenergia, un sector que serà cabdal en el procés de transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

  • Share:

Last news

03 June 2024

Barcelona Energia obté un 9,15 en l’enquesta de satisfacció de les persones usuàries

07 May 2024

S’arxiva la causa de TERSA i es confirma el compliment normatiu de la instal·lació

06 May 2024

SIRESA engega la campanya de sensibilització a les platges

22 March 2024

Grup TERSA s’incorpora a l’associació Innobaix