We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

News

La PVE renova la certificació R1 d’eficiència energètica

La Planta de Valorització Energètica ha superat amb èxit la certificació de l’acompliment de la formula R1 d’eficiència energètica, realitzada per l’empresa certificadora TÜVReinhland.

Aquesta certificació verifica l’eficiència energètica global del procés de valorització de residus municipals de la planta. La certificació compren dues mesures de càlcul: una amb totes les dades reals registrades i acumulades durant tot l’any 2019; i una segona de contrastació temporal, amb una durada de 24 hores, realitzada durant el mes de febrer de 2020.

L’avaluació certifica així el nivell d’eficiència energètica de la planta i la validesa dels criteris, instruments i dades utilitzades pel seu càlcul.

Gràcies al tractament tèrmic dels residus, la planta genera a l’any més de 194.000 MWh d’electricitat i exporta unes 125.000 tones de vapor. Aquest vapor és utilitzat per subministrar climatització i calefacció, a través de la xarxa de Districlima, a més de 100 edificis de la zona fòrum i el 22@ de Barcelona.

  • Share:

Last news

21 September 2020

Oriol Vall-llovera assumeix la gerència del Grup TERSA

18 September 2020

Miguel Ángel Clavero deixa la gerència del Grup TERSA per jubilació

04 August 2020

TERSA finalitza l'aturada de manteniment de la Planta de Valorització Energètica

31 July 2020

SIRESA assumeix la gestió de l’oficina d’informació de la nova Taxa de residus domèstics de Barcelona