We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

News

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2017 DEL GRUP TERSA

Com a instrument de transparència, la Memòria de Sostenibilitat 2017 presenta un detall exhaustiu de l’activitat de les tres empreses que formen part del Grup, TERSA, SEMESA i SIRESA, així com les actuacions portades a terme en el marc del Pla Estratègic i del seu compromís ambiental i socioeconòmic.

En resum, durant l’any 2017 s’han posat en marxa diferents projectes amb l’objectiu de seguir avançant en l’àmbit de la sostenibilitat i la innovació, valors que fonamenten i impulsen l’estratègia del Grup TERSA. En aquest sentit, cal destacar la definició de projectes com la implementació del sistema catalític per a la reducció d’òxids de nitrogen a la Planta de Valorització Energètica, i la coberta fotovoltaica per a l’autoconsum de les plantes d’envasos i voluminosos del Centre de Tractament de Residus Municipals. Així mateix, TERSA ha obtingut el registre EMAS de gestió ambiental, que se suma així al mateix registre obtingut prèviament per SIRESA i SEMESA.

Grup TERSA publica la Memòria de Sostenibilitat de forma anual d’acord amb l’estàndard de Global Reporting Initiative (GRI), la institució internacional de referència en l’establiment de criteris per a la redacció de memòries de sostenibilitat.

Podeu consultar tota la informació de l’exercici 2017 en l’enllaç següent:

http://www.tersa.cat/ca/mem%C3%B2ria-de-sostenibilitat-2017_115774.pdf

  • Share:

Last news

20 November 2020

Grup TERSA instal·la un sistema innovador a la Planta de Valorització Energètica per seguir garantint les millors pràctiques ambientals

06 November 2020

SEMESA instal·la un sistema d’aire comprimit intel·ligent per augmentar l’eficiència energètica del CTRM

30 October 2020

20 anys d’Escoles + Sostenibles

21 October 2020

Barcelona Energia estrena campanya de comunicació