We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

News

SIRESA assumeix la gestió de l’oficina d’informació de la nova Taxa de residus domèstics de Barcelona

Arran de l’aprovació de la nova Taxa de residus domèstics de Barcelona (TRDBCN), en vigor des de l’1 de juliol, l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a SIRESA el servei d’atenció de l’oficina d’informació d’aquesta taxa.

L’encàrrec inclou l’atenció a les persones usuàries per a la resolució de dubtes, així com de possibles incidències que puguin sorgir. També es dona d’alta les targetes d’usuaris de punts verds a aquells ciutadans que així ho sol·licitin, ja que l’ús d’aquestes instal·lacions permet una bonificació de la taxa.

Aquest encàrrec ve motivat pels anys d’experiència que té SIRESA en l’atenció de l’oficina de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), similar a la nova taxa, i consolida SIRESA com a eina de gestió i suport fonamental per a la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de l’Ajuntament de Barcelona i s’afegeix a la llista de serveis que SIRESA hi presta.

Què és la TRDBCN?

La nova taxa municipal de recollida de residus generats als domicilis neix amb la voluntat de millorar la recollida selectiva de la ciutat, estancada des de fa anys, per tal de poder assolir els objectius marcats per les directives europees i el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET-25).

La taxa es computa amb la factura de l’aigua i la recaptació es reinvertirà en la millora de la gestió del servei de recollida dels residus municipals generats en domicilis particulars.

  • Share:

Last news

21 October 2020

Barcelona Energia estrena campanya de comunicació

19 October 2020

Nou punt verd de barri a Sants

01 October 2020

Barcelona + Sostenible publica el seu catàleg de recursos i serveis

21 September 2020

Oriol Vall-llovera assumeix la gerència del Grup TERSA