News

Grup TERSA renova les certificacions EMAS i ISO 9001, 14001, 45001 i 50001

Grup TERSA ha superat satisfactòriament l’auditoria externa, a càrrec de Bureau Veritas, que certifica la conformitat del Sistema Integrat de Gestió (SIG) amb les diferents normes de referència en matèria de medi ambient, qualitat, seguretat i salut (ISO 9001 i 14001, 45001, i EMAS).

Per primer cop, l’auditoria s’ha fet a nivell de Grup, com a culminació del procés d’integració i unificació del SIG iniciat el 2018 pel Departament de Gestió Ambiental.

A més, s’ha ampliat l’abast de la certificació de TERSA, incloent l’activitat de comercialització d’energia a través de Barcelona Energia, i superant amb èxit la transició del sistema de gestió de l’energia per a la certificació ISO 50001:2018.

Les certificacions, reconegudes internacionalment, asseguren que la companyia desenvolupa la seva activitat complint la legislació vigent i d’acord amb una metodologia de millora contínua. Així mateix, acrediten que els objectius i plans de treball definits estan alineats i desplegats per a tota l’organització.

Certificacions:

  • Certificació ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat
  • Certificació ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental i EMAS
  • Certificació ISO 45001:2018 Seguretat i Salut en el treball
  • Certificació ISO 50001:2018 Gestió de l’energia
  • Certificació EMAS

Consulta-les aquí: https://www.tersa.cat/ca-es/grup-tersa/transparencia/#Medi_Ambient

  • Share:

Last news

25 March 2021

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

12 March 2021

La primera licitació totalment electrònica del Grup TERSA ja és una realitat

11 March 2021

Campanya de sensibilització per separar bé els residus a Ciutat Vella

02 March 2021

Els Mercats Municipals de Barcelona aposten per l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic dels seus comerciants amb Barcelona Energia