We use our own and third-party cookies to improve our services and browsing the website based on a legitimate interest. However, you can change your settings or get more information about this treatment here Aceptar

News

PUBLICACIÓ DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL NOU SISTEMA CATALÍTIC DE REDUCCIÓ DE NOx A LA PVE

S’ha iniciat el procés de licitació per a la implementació d’un nou sistema catalític per a la reducció de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) a la Planta de Valorització Energètica (PVE), situada a Sant Adrià de Besòs.

La implementació del nou sistema és un projecte de gran magnitud per a la planta, ja que comprèn diverses actuacions en les tres línies de combustió: treballs en el sistema de recuperació de calor dels gasos, substitució de les mànegues de filtre, etc...

Actualment la mitjana d’emissions de NOx de la planta es situa en 125,16 mg/Nm3 (indicador anual corresponent al 2017), molt per sota dels 200 mg/Nmque estableix el límit legal. Partint d’aquest escenari i amb l’objectiu de disposar de les millors tecnologies disponibles, la implantació del nou sistema catalític permetrà continuar avançant en la reducció de les emissions, establint llindars molt inferiors al marc normatiu actual i a les tendències legislatives a nivell europeu que es preveuen en els propers anys en aquest àmbit.

D’aquesta manera, s’estima que la nova tecnologia permetrà reduir les emissions de NOx fins a 50 mg/Nm3. La PVE s’avançarà així a la legislació prevista per d’aquí 3 anys, que estableix com a límit els 120 mg/Nm3 per a les plantes de valorització de nova construcció i 150 mg/Nmper a les ja existents. 

Aquest és un projecte estratègic que va ser aprovat pel Consell d’Administració de TERSA el desembre de 2016, amb la finalitat de seguir avançant en l’àmbit de la innovació i la gestió eficient de la planta, i en línia amb les mesures impulsades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per reduir el nivell de contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire. Està previst  que les obres s’iniciïn el 2019 i finalitzin el 2020.

  • Share:

Last news

20 November 2020

Grup TERSA instal·la un sistema innovador a la Planta de Valorització Energètica per seguir garantint les millors pràctiques ambientals

06 November 2020

SEMESA instal·la un sistema d’aire comprimit intel·ligent per augmentar l’eficiència energètica del CTRM

30 October 2020

20 anys d’Escoles + Sostenibles

21 October 2020

Barcelona Energia estrena campanya de comunicació