Actualitat

Actuació de millora a la Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs

La Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs, situada al Garraf, ha finalitzat la renovació dels seus motors amb la posada en marxa d’un sisè motor, juntament amb la substitució del bloc del motor número 1. Aquesta acció permet disposar de motors de reserva operatius perquè es puguin realitzar les tasques de manteniment sense aturar la desgasificació de l’abocador.

Des que el Grup TERSA va assumir la gestió de la planta el 2018, s’ha realitzat un programa de renovació de motors amb l’objectiu de millorar les condicions d’operació i reduir els costos de manteniment. Dins d’aquest programa, s’ha realitzat el manteniment, la recuperació o la renovació de motors que havien arribat al final de la seva vida útil.

Amb aquestes últimes actuacions s’ha aconseguit disposar d’una potència total instal·lada de 6 MW, amb l’objectiu d’arribar els propers mesos a una generació màxima d’electricitat de 4 MW.

Els treballs de renovació han finalitzat amb la certificació de l’empresa Jenbacher, empresa fabricant dels motors, que garanteix el compliment dels criteris de qualitat.

El dipòsit controlat de la Vall d’en Joan redueix la seva generació de biogàs any rere any, ja que no rep residus des del 2006; però, gràcies al conjunt d’actuacions efectuades els darrers anys, s’ha aconseguit recuperar nivells de valorització energètica de biogàs que no es registraven des de l’any 2015.

  • Compartir:

Últimes

20 de setembre 2021

Grup TERSA presenta un vídeo sobre la implementació del sistema catalític a la Planta de Valorització Energètica

19 de juliol 2021

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

12 de juliol 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

08 de juliol 2021

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC