Actualitat

Grup TERSA duu a terme intervencions de millora en la pèrgola fotovoltaica del Fòrum

El temporal Glòria va afectar la pèrgola del Fòrum el 2020, causant desperfectes en diversos panells fotovoltaics i caixes de connexió. Grup TERSA ha dut a terme diferents actuacions de millora des d’aleshores substituint els panells afectats i eliminant les fuites a terra que esdevenien, i verificant posteriorment el bon funcionament del conjunt.

Amb la substitució dels panells deteriorats, s’ha aconseguit augmentar la potència del camp fotovoltaic en més de 80 kWp i eliminar les aturades tècniques que provocaven els panells defectuosos.

La Pèrgola del Fòrum es va posar en marxa l’any 2004 en el marc de la celebració a Barcelona del Fòrum Universal de les Cultures. La instal·lació, explotada per TERSA, consta de 2.686 mòduls i genera una energia estimada de 394.492 kWh. Es calcula que gràcies a aquesta instal·lació es registra un estalvi anual de CO2 de 95 tones (calculat segons el mix elèctric peninsular de 2019).

  • Compartir:

Últimes

19 de juliol 2021

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

12 de juliol 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

08 de juliol 2021

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC

05 de juliol 2021

“Bones idees per canviar el món”: 10 iniciatives seleccionades com a bones pràctiques en sostenibilitat a Barcelona