Actualitat

Grup TERSA s‘uneix al Clúster de Bioenergia de Catalunya

Grup TERSA s’ha adherit al Clúster de Bioenergia de Catalunya (CBC) amb l’objectiu de continuar impulsant i millorant la seva activitat en benefici d’una gestió sostenible i eficient de les fonts d’energia verda, com per exemple el biogàs.

El Clúster de Bioenergia de Catalunya treballa per fomentar el negoci de la bioenergia i compta amb més de 120 associats del sector de la biomassa i del biogàs que promouen projectes estratègics per al sector i estableixen sinergies entre els diferents actors. Amb l’adhesió de Grup TERSA al CBC, que es va fer efectiva el passat 8 de juny, l’empresa pública pretén compartir coneixement, afavorir noves aliances i conèixer de prop les novetats i les problemàtiques del sector.

La Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs, gestionada per Grup TERSA

Grup TERSA gestiona des de 2018 la Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs, situada a la Vall d’en Joan, l’antic abocador del Garraf, on es duu a terme la recuperació del biogàs dels residus i la seva transformació en energia renovable. El passat 2022 es va captar un total de 20.874.114 Nm3 de biogàs, un increment del 5,89 % respecte del que es va captar el 2021. A més, la planta va generar 27.038,09 MWh d’energia elèctrica renovable l’any passat, un 1,57 % més que la xifra generada el 2021, que va arribar als 26.621,97 MWh. La major part d’aquesta energia d’origen renovable es va destinar a la seva comercialització a la xarxa elèctrica i una petita part va ser destinada a l’autoconsum. Gràcies a l’activitat de la planta i a partir de la combustió de biogàs valoritzat provinent del dipòsit controlat, l’any passat es va evitar l’emissió de l’equivalent a 166.620,16 tones de CO2 a l’atmosfera.

Grup TERSA reafirma així el seu compromís amb la millora i la innovació contínua dels seus serveis per avançar cap a un model de gestió més eficient i sostenible. Amb l’objectiu d’impulsar la transició energètica tot fomentant l’ús dels residus per generar energia renovable i reduir la dependència dels combustibles fòssils, l’aliança amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya permetrà a Grup TERSA impulsar el desenvolupament de la bioenergia, un sector que serà cabdal en el procés de transició cap a un model energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

  • Compartir:

Últimes

13 de setembre 2023

Grup TERSA amplia la flota de vehicles elèctrics

28 de juliol 2023

Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2022

18 de juliol 2023

Barcelona Energia torna a il·luminar els escenaris del Festival Grec amb energia renovable

10 de juliol 2023

Grup TERSA reconegut pel Programa Làbora i la Creu Roja com a empresa socialment responsable