Actualitat

Noves proteccions col·lectives a la planta de biogàs

L’empresa Vidal Amill S.L., sota la supervisió del Departament de Gestió de Projectes i amb la col·laboració de l’equip de manteniment de la planta de biogàs, han col·locat noves proteccions col·lectives per a treballs en altura.

El sistema inclou un conjunt de passarel·les tipus Tramex i baranes perimetrals que permetran que es pugui treballar sobre els contenidors que alberguen els motors, amb la qual cosa milloraran les condicions de seguretat.

La sèrie de passarel·les tipus Tramex instal·lades entre els contenidors crea una plataforma de treball única, protegida perimetralment per baranes. Així mateix, s’hi pot accedir mitjançant una nova escala fixa, el que permet eliminar l’ús d’escales mòbils.

Els treballs, iniciats el mes de desembre de l’any passat, van finalitzar a principis del mes de febrer i contribueixen a millorar el mètode de treball en altura, que s’havia demanat els últims mesos per part del personal de planta.

Anteriorment, els escassos treballs en altura que es realitzaven requerien de l’ús d’arnesos anticaigudes. La instal·lació d’equips sobre els contenidors per a incrementar l’eficiència energètica de la planta ha suposat un augment de les tasques de manteniment, alhora que s’ha reduït l’espai disponible de treball, cosa que ha fet necessària aquesta millora.

Després d’estudiar diferents solucions mòbils i fixes per a permetre el treball en condicions segures, el personal responsable ha cercat una solució que millora les condicions de treball (seguretat i ergonomia) del personal d’operació i manteniment de la planta de biogàs, amb una consegüent reducció del risc d’accidents.

  • Compartir:

Últimes

05 de maig 2023

Barcelona Energia manté l’excel·lent en la seva enquesta de satisfacció anual

28 d’abril 2023

Participem en el fòrum d’empreses de l’EEBE

03 d’abril 2023

341 centres educatius de la ciutat es connecten a Barcelona Energia

15 de març 2023

Grup TERSA presenta la Guia de compra i contractació responsable