Actualitat

TERSA finalitza la parada de manteniment de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs

TERSA ha finalitzat l’aturada de l’activitat de la seva Planta de Valorització Energètica (PVE), situada a Sant Adrià de Besòs, per a realitzar tasques de manteniment preventiu i correctiu i introduir millores tecnològiques.

L’objectiu d’aquesta parada, que s’ha donat per finalitzada el 15 de novembre, ha estat assegurar el bon funcionament de les instal·lacions i introduir millores tecnològiques que optimitzin la seva efectivitat. 

La parada tècnica i programada de la PVE, que TERSA realitza de forma periòdica, ha permès executar treballs que només poden efectuar-se quan la planta no està en funcionament. Proporcionalment, les tasques de caràcter preventiu han estat el 75% del total, i les de caràcter correctiu han suposat el 25%.  

Amb una inversió aproximada de 3 milions d’euros, l’aturada de manteniment s’ha dut a terme sota totes les mesures de seguretat i prevenció establertes per les autoritats. L’arrencada final de totes les línies de combustió per recuperar l’activitat de la planta s’ha fet de forma progressiva.

La instal·lació d’uns nous analitzadors de línia, entre les millores més destacades

Durant l’aturada de la PVE, a més de les accions de manteniment, s’han introduït millores tecnològiques com la substitució i ampliació dels sistemes automàtics de mesura per nous equips de control d’emissions amb la tecnologia més avançada existent en el mercat.

Aquest fet permetrà un control i una anàlisi encara més exhaustius de cadascun dels processos de les línies de combustió de la PVE, optimitzant el seu procés i la neteja de gasos i, en general, el funcionament de la planta.

D’aquesta manera, TERSA segueix amb el seu compromís de millora contínua, revisant tots els seus processos i optimitzant-los amb la implantació de l’última tecnologia del sector.

  • Compartir:

Últimes

22 de març 2024

Grup TERSA s’incorpora a l’associació Innobaix

11 de març 2024

SIRESA assumeix la gestió del punt d’informació d’un equipament únic: l'Hivernacle de la Ciutadella

28 de febrer 2024

SIRESA assumeix la gestió de l’Aula Ambiental de Ciutat Vella

06 de febrer 2024

Barcelona enceta un nou capítol de sostenibilitat amb la renovació del Compromís Ciutadà