Actualitat

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

TERSA, companyia pública de gestió de serveis ambientals relacionats amb l’economia circular i que està participada per l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona ha aturat l’activitat de la seva Planta de Valorització Energètica (PVE), situada a Sant Adrià de Besòs, per a realitzar tasques de manteniment preventiu i correctiu. L’objectiu de la parada és assegurar el bon funcionament de les instal·lacions i introduir noves tecnologies per tal de millorar la seva efectivitat i eficiència.

L’aturada tècnica, que TERSA realitza de forma anual i que suposa una inversió aproximada de 2 milions d’euros, permet executar treballs de caràcter preventiu i correctiu que només es poden realitzar quan la planta no està en funcionament. Entre les actuacions que es portaran a terme durant aquest període, s’hi troba la revisió i reparació de material refractari i tubs de caldera, la verificació del sistema de vàlvules i de combustió, cremadors, bufadors i instal·lacions de rentat de gasos, entre d’altres.

D’altra banda, la companyia posarà en marxa nous projectes a la planta. Es realitzarà la instal·lació de noves vàlvules d’arrencada i seguretat que permetran un millor control i ajust de la pressió a caldera. També es substituiran els relés de protecció de transformadors i interruptors per uns de nova generació que permeten una completa connectivitat i l’obtenció de dades del funcionament.

A més a més, aquest any, les operacions de manteniment es complementaran amb una intervenció específica per a la posada en marxa del nou sistema catalític per a la reducció de NOx, les obres del qual es van iniciar durant l’any 2020 i que està previst que entri en funcionament durant el mes d’abril.

Aquesta aturada de manteniment es donarà per acabada de forma total a principis d’abril amb l’arrencada progressiva de les tres línies de combustió. Tots els treballs s’efectuaran sota les mesures de seguretat i prevenció establertes contra la Covid-19.

D’aquesta manera, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i TERSA segueixen amb el seu compromís de millora contínua, revisant tots els seus processos i optimitzant-los amb la implantació de les últimes tecnologies.

  • Compartir:

Últimes

19 de juliol 2021

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

12 de juliol 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

08 de juliol 2021

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC

05 de juliol 2021

“Bones idees per canviar el món”: 10 iniciatives seleccionades com a bones pràctiques en sostenibilitat a Barcelona