News

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

El mes de juny es va aprovar el Pla d’Igualtat de les tres empreses del Grup (TERSA, SEMESA i SIRESA). El projecte, que tindrà una vigència de 4 anys i que es portarà a terme des d’aquest any 2021 fins al 2024, implicarà un canvi en la mirada de tot el personal. L’objectiu és refermar la perspectiva de gènere per posicionar-la en el dia a dia dels treballadors i treballadores, tant a nivell laboral com a nivell personal.

Els Plans d’Igualtat han estat consensuats amb les respectives Comissions d’Igualtat de cada empresa, que han treballat com es durien a terme aquestes accions, les persones responsables i els objectius que es perseguien.

Els eixos principals de les accions se centren en la cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

El projecte del Pla d’Igualtat suposa una implicació directa de l’empresa per instaurar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i, sobretot, per avançar cap a la igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes. A més, es troba directament vinculat amb l’ODS 5, “Igualtat de gènere”, i amb el número 10, “Reducció de les desigualtats”.

  • Share:

Last news

12 July 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

08 July 2021

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC

05 July 2021

“Bones idees per canviar el món”: 10 iniciatives seleccionades com a bones pràctiques en sostenibilitat a Barcelona

25 June 2021

Resum dels principals moments de la Tercera Assemblea General de Barcelona Energia