Actualitat

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

El mes de juny es va aprovar el Pla d’Igualtat de les tres empreses del Grup (TERSA, SEMESA i SIRESA). El projecte, que tindrà una vigència de 4 anys i que es portarà a terme des d’aquest any 2021 fins al 2024, implicarà un canvi en la mirada de tot el personal. L’objectiu és refermar la perspectiva de gènere per posicionar-la en el dia a dia dels treballadors i treballadores, tant a nivell laboral com a nivell personal.

Els Plans d’Igualtat han estat consensuats amb les respectives Comissions d’Igualtat de cada empresa, que han treballat com es durien a terme aquestes accions, les persones responsables i els objectius que es perseguien.

Els eixos principals de les accions se centren en la cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació, promoció, retribució, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

El projecte del Pla d’Igualtat suposa una implicació directa de l’empresa per instaurar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i, sobretot, per avançar cap a la igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes. A més, es troba directament vinculat amb l’ODS 5, “Igualtat de gènere”, i amb el número 10, “Reducció de les desigualtats”.

  • Compartir:

Últimes

02 de novembre 2021

Barcelona Energia rep un increment de consultes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

28 d’octubre 2021

Tret de sortida del projecte de millora contínua al CTRM

20 d’octubre 2021

Escoles + Sostenibles comença un nou curs amb l’alimentació sostenible com a fil conductor

01 d’octubre 2021

Actuació de millora a la Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs