Actualitat

AEVERSU ES SUMA A LA SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 2018

L’Associació Espanyola d’Empreses de Valorització Energètica (AEVERSU) s’ha sumat, un any més, a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2018. D’aquesta manera, entre els dies 17 i 25 de novembre, les entitats adscrites a questa organització (10 a Espanya i 1 a Andorra) portaran a terme diferents accions amb l’objectiu de promoure la prevenció com a primer pas per avançar cap a una gestió dels residus més sostenible.
Les activitats s’orientaran principalment cap al consum responsable i la menor generació de deixalles, contribuint d’aquesta forma a reduir les males pràctiques d’utilitzar i tirar, pròpies d’un model lineal, i avançar cap a un model circular.
Entre les activitats previstes, es troba la projecció de pel·lícules mediambientals orientades a escolars, la participació en seminaris sobre economia circular i jornades formatives sobre la gestió de residus perillosos, l’edició de manuals específics de bones pràctiques i un receptari per reduir el malbaratament alimentari, així com la difusió de vídeos infantils sobre les quatre erres (Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar Energèticament la part no reciclable).
En aquest sentit, i a través de totes les accions desplegades, es recordarà al públic la importància d’aprofitar al màxim els productes a través de la reutilització i de participar activament en el sistema de recollida selectiva per a promoure el reciclatge de les diferents tipologies de residus, sometent la fracció no reciclable a un procés de valorització energètica; un sistema amb el que s’aprofita, d’una forma neta i respectuosa amb l’entorn, l’energia que conté el residu per la seva conversió en calor i electricitat. D’aquesta manera, es propicia una menor dependència dels combustibles fòssils i s’evita l’ús de l’abocador, l’opció menys desitjable pel seu impacte negatiu sobre el medi ambient i la salut pública.

  • Compartir:

Últimes

07 d’abril 2021

Grup TERSA renova les certificacions EMAS i ISO 9001, 14001, 45001 i 50001

25 de març 2021

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

12 de març 2021

La primera licitació totalment electrònica del Grup TERSA ja és una realitat

11 de març 2021

Campanya de sensibilització per separar bé els residus a Ciutat Vella