Actualitat

Diversos estudis científics i acadèmics descarten que la Planta de Valorització Energètica del Besòs suposi un risc per la salut i el medi ambient

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui l’estudi que va sol·licitar l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb la finalitat de realitzar una campanya de mesuraments al passeig Antonio Machado, al barri de la Catalana.

L’informe conclou que durant el període de mesurament amb una unitat mòbil, entre el 8 de novembre de 2021 i el 25 de gener de 2022, no s’han superat els valors de referència legislats de cap dels contaminants atmosfèrics mesurats.

Per l’anàlisi s’ha utilitzat una unitat mòbil que va fer mesuraments d’immissió en continu i durant 24h dels contaminants atmosfèrics següents: diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2) i ozó (O3). A part aquesta estació està equipada amb una estació meteorològica que mesura en continu dels següents paràmetres: temperatura, pressió atmosfèrica, radiació solar, direcció del vent, velocitat del vent, precipitació i humitat relativa.

Els resultats obtinguts reafirmen les conclusions aportades per la resta d’estudis realitzats amb anterioritat sobre la qualitat de l’aire a la zona.

Per aquest motiu, i amb la voluntat de reforçar un missatge de tranquil·litat cap als veïns, la presentació també ha comptat amb la intervenció de la gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Sra. Carme Borrell, qui ha volgut incidir de nou amb les conclusions de l’estudi fet per l’organisme el 2018.

L’ASPB i CSIC ja van descartar riscos de salut i ambientals

Durant el 2018 i 2019, tant l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) com el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) van realitzar estudis independents com un dels compromisos assumits per l’administració arran de les demandes de col·lectius de veïns entorn a l’impacte de la planta incineradora de residus.

Les dues anàlisis van concloure que la Planta de Valorització Energètica de TERSA, la qual compleix amb els estàndards i normatives que regeixen i supervisen les administracions competents, no té una repercussió rellevant per la salut i el medi ambient.

Segons l’informe realitzat per l’ASPB, en què s’analitzava el risc de mortalitat associat a l’exposició de dioxines i furans en àrees petites, es conclou que la proximitat de la Planta de Valorització Energètica ubicada a Sant Adrià de Besòs no suposa més risc de mortalitat per malalties relacionades amb aquestes substàncies.

El mateix estudi senyala que “no s’han detectat agrupacions d’àrees en les immediacions a la planta incineradora amb una mortalitat per sobre de la mitjana de la Ciutat” i puntualitza que “no s’ha trobat una associació significativa entre la mortalitat i la proximitat a la planta incineradora”.

L’estudi es va elaborar a partir “d’un disseny ecològic transversal que explora el risc de mortalitat per causes associades a l’exposició de dioxines i furans a nivell d’àrea petita de la ciutat de Barcelona pel període 1991 a 2015”.

En paral·lel, el 2019, un treball liderat per un comitè de científics independents i que va dur a terme el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), va determinar que les àrees de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona properes a la planta incineradora tenien el volum de dioxines en l’aire més baix identificat fins llavors i, en tot cas, molt similar al que es podia trobar en una zona urbana amb presència de trànsit rodat.

La investigació va comptar en total amb la instal·lació de set punts de mesura, cinc d’ells desplegats en semicircumferència a diferents distàncies al voltant de la incineradora, un punt més al barri de Sant Andreu i un setè en una àrea allunyada de l’Eixample amb un volum de trànsit habitual a la ciutat de Barcelona. Els set punts van recollir mostres d’aire en campanyes que inclouen diferents mesos de l’any, també amb condicions meteorològiques diferents.

Igualment es van agafar mostres aprofitant l’aturada de la planta incineradora per fer tasques de manteniment, la qual cosa va proporcionar informació addicional sobre les concentracions ambientals de dioxines a la zona per poder comparar-les amb d’altres moments en què la planta treballava a ple rendiment. Tal com es recull en les conclusions, la comparació de les diferències temporals entre campanyes de mostratge, quan la incineradora estava aturada, treballant a poc rendiment o a ple rendiment, tampoc no mostra cap diferència que sigui atribuïble a emissions d’aquesta planta.

D’aquesta manera es va garantir un mostreig prou ampli com per permetre fer una comparativa acurada i exhaustiva.

Els estudis es poden consultar aquí:

TERSA redueix fins a un 50% de les emissions

A la vegada, el maig de 2021, la Planta de Valorització Energètica va posar en marxa un nou sistema catalític amb què es permet reduir les emissions de NOx fins a un 50% garantint, d’aquesta manera, les millors pràctiques ambientals disponibles. La implementació d’aquest nou sistema catalític a la PVE està totalment alineat amb les mesures impulsades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per millorar la qualitat de l’aire.

Aquesta tecnologia puntera, que correspon a un projecte aprovat el 2016 i que ha suposat una inversió de 18 milions d’euros, ha permès a Grup TERSA avançar-se dos anys al BREF, la nova normativa europea obligatòria a partir de 2023 que rebaixa el límit d’emissions d’òxids de nitrogen a 150 mg/Nm3 per a les plantes de valorització energètica ja existents.

Tot i que les emissions de la PVE ja es trobaven per sota d’aquest límit, la nova tecnologia permet reduir les emissions de NOx encara més, fins a un 50%, la qual cosa suposa situar-se molt per sota de les emissions que fixa el nou marc regulador.

Aquest projecte respon a una aposta per la millora contínua en els processos i l’assoliment dels màxims estàndards d’eficiència i sostenibilitat ambiental possibles amb l’objectiu que la planta continuï sent un referent pel sector.

 

  • Compartir:

Últimes

28 de juny 2024

Barcelona Energia creix a l’àrea metropolitana i registra un augment del 12% en el subministrament d’energia verda

18 de juny 2024

El Grup TERSA forma part del jurat dels Premis Futur Cambra Barcelonès Nord 2024

10 de juny 2024

SIRESA posa en marxa la campanya de reducció del soroll de l’oci nocturn

03 de juny 2024

Barcelona Energia obté un 9,15 en l’enquesta de satisfacció de les persones usuàries