Actualitat

GRUP TERSA COMPARTEIX EXPERIÈNCIES D'ÈXIT EN LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS

El dia 10 de desembre, Grup TERSA i vuit empreses concessionàries de l’àmbit de la gestió i tractament de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van participar en una jornada d’intercanvi per aprofundir en el plantejament d’accions de reducció d’emissions i compartir experiències i oportunitats d’èxit.

Representants del Departament de Gestió Ambiental del Grup TERSA van explicar el projecte d’implementació del nou sistema catalític per a la reducció de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) a la Planta de Valorització Energètica, situada a Sant Adrià de Besòs. Un projecte de magnitud rellevant que permetrà a TERSA disposar de l’última tecnologia disponible en aquest àmbit.

Actualment la mitjana d’emissions de NOx de la planta es situa en 125,16 mg/Nm3 (indicador anual corresponent a l’any 2017), molt per sota dels 200 mg/Nm3  que estableix el límit legal. Partint d’aquest escenari, la implantació del nou sistema catalític permetrà continuar avançant en la reducció de les emissions, establint llindars molt inferiors al marc normatiu actual i a les tendències legislatives a nivell europeu que es preveuen pels propers anys.

En el marc de la trobada, altres empreses tractadores de residus com els quatre Ecoparcs, la planta de transferència i lixiviats o la planta de compostatge van compartir també la seva experiència i idees per a millorar la gestió i quantificar accions de reducció.

Així mateix, representants de la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB van explicar la recent aprovació del Pla Clima i Energia de l’AMB, on s’emmarca l’Estratègia de gestió del carboni i l’objectiu de reducció d’emissions plantejat per assolir els compromisos europeus. 

La jornada celebrada és un exemple de l’estratègia de l’AMB per crear un marc participatiu d’intercanvi de bones pràctiques entre empreses de l’àmbit institucional, entre elles les de gestió de residus, amb l’objectiu d’impulsar accions per assolir el 30% de reducció d’emissions establert per l’any 2030.

  • Compartir:

Últimes

07 d’abril 2021

Grup TERSA renova les certificacions EMAS i ISO 9001, 14001, 45001 i 50001

25 de març 2021

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

12 de març 2021

La primera licitació totalment electrònica del Grup TERSA ja és una realitat

11 de març 2021

Campanya de sensibilització per separar bé els residus a Ciutat Vella