Actualitat

Grup TERSA presenta un vídeo sobre la implementació del sistema catalític a la Planta de Valorització Energètica

El passat mes de maig, Grup TERSA va posar en marxa un nou sistema catalític que permet reduir les emissions de NOx fins a un 50 % a la Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs.

La implementació d’aquesta nova tecnologia a la PVE està totalment alineada amb les mesures impulsades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per millorar la qualitat de l’aire. Es tracta d’un projecte estratègic per a l’empresa, aprovat el 2016, amb el qual s’aposta per la millora contínua en els processos i l’assoliment dels màxims estàndards d’eficiència i sostenibilitat ambiental possibles, amb l’objectiu de continuar sent un referent per al sector.

Per donar a conèixer el projecte, Grup TERSA publica un vídeo on s’expliquen els objectius, reptes tècnics i noves tecnologies introduïdes durant la seva implementació, que ha tingut una durada total de 5 anys i ha suposat una inversió de 18 milions d’euros.

Per conèixer com s’ha dut a terme la implementació del sistema, mira el vídeo aquí:

Català:   

Castellà:

Anglès:   

  • Compartir:

Últimes

01 d’octubre 2021

Actuació de millora a la Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs

19 de juliol 2021

Aprovat el Pla d’Igualtat del Grup TERSA

12 de juliol 2021

El Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2020

08 de juliol 2021

Grup TERSA avança en el seu compromís amb l’RSC