Actualitat

La Planta de Valorització Energètica implanta el sistema LOTO de seguretat laboral

La Planta de Valorització Energètica ha implantat la metodologia LOTO, que permetrà optimitzar, encara més, la protecció del personal treballador (intern i extern) de la instal·lació.

El sistema LOTO (sigles de Lockout-Tagout, és a dir, Consignar-Etiquetar) té com a principal objectiu evitar que un equip o sistema es posi en funcionament durant la realització d'activitats de manteniment i pugui provocar un accident. Aquesta metodologia implica la definició de pautes de consignació i etiquetatge de les fonts d'energies, aïllant-les i bloquejant-les.

La metodologia LOTO consta de 5 passos: desconnectar les fonts d’energia, bloquejar mecànicament la desconnexió perquè no s'activi, desenergització, verificació i senyalització. Aquest sistema permetrà minimitzar els riscos durant la realització de treballs de manteniment, evitant moviments inesperats de màquines o sistemes i arrencades no desitjades per part d'altres persones treballadores.

Amb aquesta iniciativa, la companyia fa un pas més per garantir les millors condicions de seguretat en les seves instal·lacions, garantint la salut de tot el personal.

  • Compartir:

Últimes

13 de setembre 2023

Grup TERSA amplia la flota de vehicles elèctrics

12 de setembre 2023

Grup TERSA s‘uneix al Clúster de Bioenergia de Catalunya

28 de juliol 2023

Grup TERSA presenta la Memòria de Sostenibilitat 2022

18 de juliol 2023

Barcelona Energia torna a il·luminar els escenaris del Festival Grec amb energia renovable