Actualitat

L'ANY 2017 LA VALORITZACIÓ ENERGÈTICA VA SUPERAR ELS 2,5 MILIONS DE TONES DE RESIDUS

Les 11 plantes integrades a l’Associació Espanyola d’Empreses de Valorització Energètica (AEVERSU) van valoritzar l’any 2017 un total de 2.566.647 tones de residus no reciclables, evitant així el seu dipòsit en abocadors.

Fruit del procés de valorització energètica, s’han generat 1.997.198 MWh d’energia, l’equivalent a la demanda elèctrica d’unes 500.000 llars.

Aquests resultats són gràcies al compromís de les 11 plantes que formen part d’AEVERSU, entre les quals es troba TERSA, per la innovació i millora contínua dels processos i fer possible una gestió més eficient.

La valorització energètica a Espanya

Amb el nou paquet d’economia circular, aprovat el passat mes d’abril, la Unió Europea vol augmentar la recollida selectiva fins arribar al 65% el 2035 i limitar l’ús dels abocadors al 10%.

Segons dades del 2016 publicades per Eurostat, Espanya recicla un 30% dels residus, valoritza energèticament un 14% i un 57% acaba a l’abocador, molt lluny per tant dels nous objectius marcats per la UE.

D’aquesta manera, pren rellevància la contribució de la valorització energètica a la transició cap a una economia circular, per tal de convertir els residus en recurs i evitar així el seu vessament en abocadors.

De fet, països com Bèlgica, Dinamarca, Alemanya i Holanda ja treballen en aquesta direcció: gràcies als elevats índexs de reciclatge (entre el 48 i el 66%) i de valorització energètica (entre el 32 i el 50%), l’ús dels abocadors en aquest països es situa entorn de l’1%.  

Font dades: AEVERSU

  • Compartir:

Últimes

07 d’abril 2021

Grup TERSA renova les certificacions EMAS i ISO 9001, 14001, 45001 i 50001

25 de març 2021

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

12 de març 2021

La primera licitació totalment electrònica del Grup TERSA ja és una realitat

11 de març 2021

Campanya de sensibilització per separar bé els residus a Ciutat Vella