Actualitat

CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR

El passat mes d’abril el Parlament Europeu va aprovar un nou paquet legislatiu sobre economia circular, l’anomenat “Waste package”, amb la finalitat d’impulsar la transició cap a una economia més sòlida i circular, en la qual s’utilitzin els recursos de manera sostenible.

Amb aquest propòsit, la nova normativa estableix ambiciosos objectius per intensificar el reciclatge i limitar l’ús dels abocadors. Abans del 2025 s’haurà de reciclar el 55% dels residus municipals, objectiu que s’incrementarà gradualment fins arribar al 65% el 2035. D’altra banda,la quantitat de residus municipals dipositats a l’abocador s’haurà de reduir al 10% pel 2035. Actualment Espanya envia més del 50% dels seus residus a l’abocador.

Pel que fa al reciclatge d’envasos, s’estableix un objectiu de recuperació del 70% per l’any 2030: el 55% del plàstic, el 30% de la fusta, 80% dels metalls, 60% de l’alumini, 75% del vidre i el 85% del paper i el cartró.

La nova legislació europea també posa l’accent en el malbaratament alimentari i en la necessitat de fomentar la prevenció en l’àmbit de la gestió de residus. D’aquesta manera, l’objectiu de l’anomenada “economia circular” és reduir al mínim els residus, apostant per la prevenció, reutilització, reparació, renovació i reciclatge de materials i productes ja existents.

  • Compartir:

Últimes

07 d’abril 2021

Grup TERSA renova les certificacions EMAS i ISO 9001, 14001, 45001 i 50001

25 de març 2021

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

12 de març 2021

La primera licitació totalment electrònica del Grup TERSA ja és una realitat

11 de març 2021

Campanya de sensibilització per separar bé els residus a Ciutat Vella