Actualitat

TERSA finalitza la renovació integral de la instal·lació fotovoltaica de la pèrgola de Vallbona

TERSA ha finalitzat la substitució integral dels panells fotovoltaics de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica (IESFV) de la Pèrgola de Vallbona, la primera que es va instal·lar a la ciutat de Barcelona, el disseny de la qual va replicar-se a gran escala en el muntatge de la instal·lació del Fòrum de les Cultures.

A causa de la degradació dels panells fotovoltaics després de 20 anys de funcionament i davant de les innovacions en el camp de l’energia fotovoltaica, TERSA ha apostat per una renovació dels panells fotovoltaics de la pèrgola, la qual suposa una millora tecnològica amb què es pretén aconseguir augmentar la potència dels 48 kWn (57,6 kWp) fins als 78 kWn (86,4 kWp) aprofitant la mateixa superfície original. Gràcies a aquesta intervenció, la instal·lació pot arribar a generar 135.000 kWh d’energia renovable, el que significa un increment energètic del 246%.

Aquesta actuació, a més d’adequar l’estructura de la pèrgola de Vallbona per modernitzar-la amb les solucions tècniques actuals i incrementar la seva eficiència, es converteix en una referència a l’hora d’implementar aquests canvis en el camp fotovoltaic en altres instal·lacions que gestiona la companyia, com és el cas de la instal·lació solar de la pèrgola del Fòrum, que actualment genera 560.000 kWh.   

Actualment, la companyia gestiona un total de 95 instal·lacions fotovoltaiques, les quals l’any 2019 van generar 1.944.622 kWh d’energia elèctrica. Entre les IESFV connectades a la xarxa destaquen les pèrgoles del Bon Pastor i de Vallbona, la Casa Consistorial i l’Escola Tàber.

Amb aquesta modernització de la superfície s’estima que s’evitarà l’emissió de 32,5 tones de CO2. D’aquesta manera, l’actuació és un exemple de l’aposta contínua i l’adopció de noves tecnologies que permetin millorar l’eficiència i reduir l’impacte ambiental de les instal·lacions del Grup TERSA.

 

  • Compartir:

Últimes

07 d’abril 2021

Grup TERSA renova les certificacions EMAS i ISO 9001, 14001, 45001 i 50001

25 de març 2021

TERSA realitza l’aturada tècnica anual de la Planta de Valorització Energètica per dur a terme les tasques de manteniment i millora

12 de març 2021

La primera licitació totalment electrònica del Grup TERSA ja és una realitat

11 de març 2021

Campanya de sensibilització per separar bé els residus a Ciutat Vella