Actualitat

BARCELONA ENERGIA COMENÇA A SUBMINISTRAR ELECTRICITAT AL BICING

TERSA i l’empresa UTE SCR BESOS, formada per IMASA Ingeniería y Proyectos, S.A. i LAB, S.A., van signar el passat dijous dia 4 d’abril el contracte d’adjudicació per a la implementació d’un nou sistema catalític per a la reducció de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) a la Planta de Valorització Energètica (PVE).

La implementació del nou sistema és un projecte de gran magnitud per a la planta i suposarà una inversió de 14,5 milions, ja que comprèn diverses actuacions en les tres línies de combustió: treballs en el sistema de recuperació de calor dels gasos, substitució de les mànegues de filtre, etc...

Actualment la mitjana d’emissions de NOx de la planta es situa en 125,16 mg/Nm3 (indicador anual corresponent al 2017), molt per sota dels 200 mg/Nm3  que estableix el límit legal. Partint d’aquest escenari i amb l’objectiu de disposar de les millors tecnologies disponibles, la implantació del nou sistema catalític permetrà continuar avançant en la reducció de les emissions, establint llindars molt inferiors al marc normatiu actual i a les tendències legislatives a nivell europeu que es preveuen en els propers anys. D’aquesta manera, s’estima que amb la nova tecnologia es reduiran les emissions entre un 30 i 50%. 

Aquest és un projecte estratègic que va ser aprovat pel Consell d’Administració de TERSA a finals de l’any 2016, amb la finalitat de seguir avançant en l’àmbit de la innovació i la gestió eficient de la planta, i en línia amb les mesures impulsades per l'Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per reduir el nivell de contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire. 

  • Compartir:

Últimes

02 de novembre 2021

Barcelona Energia rep un increment de consultes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

28 d’octubre 2021

Tret de sortida del projecte de millora contínua al CTRM

20 d’octubre 2021

Escoles + Sostenibles comença un nou curs amb l’alimentació sostenible com a fil conductor

01 d’octubre 2021

Actuació de millora a la Planta d’Aprofitament Energètic de Biogàs